Har Zaptec Go indbygget overspændingsbeskyttelse?

Følg