ZAPTEC Premium (abonnement)

ZAPTEC Premium er et abonnement som gir tilleggstjeneste som inkluderer effektmåleren, ZAPTEC APM. Effektmåleren med gyldig abonnement gir utvidet funksjonalitet som Dynamisk last- og fasebalansering mot effektforbruket i husstanden (Sikringsvern). Samt funksjon for å utføre lading på de rimeligste tidene på døgnet, Smart økomodus. Effektmåleren kobles til din AMS strømmålers HAN port. ZAPTEC Premium og ZAPTEC APM kan benyttes uavhengig av inngått strømavtale og nettselskap for din husstand (Vilkår, forutsetninger og krav må være oppfylt).

ZAPTEC Premium Kampanje!

ZAPTEC Premium (abonnement) er kostnadsfritt ut 2021*
ZAPTEC APM (effektmåler) blir tilsendt kostnadsfritt ved bestilling av abonnement.

*Etter utløpt kampanje påløper det abonnement kostnad fra 39kr måneden i 2022.

Før bestilling av ZAPTEC Premium

 

Abonnementsavtale og standardvilkår

Standardvilkår for bruk av ZapCloud vil til enhver tid være gjeldende for bruk av ZapCloud-tjenestene. 

Med ZapCloud-tjenester menes den programvaren som denne avtalen gir deg tilgang til gjennom ZAPTEC app, ZAPTEC Portal eller ZAPTEC API.

Utdrag (22.08.2020) opplyst nedenfor fra Standardvilkår for bruk av ZapCloud kan være utdatert.

3 ZAPTEC PREMIUM pkt. 3.1 Generelt

Du kan se en beskrivelse av funksjonene i ZAPTEC PREMIUM på https://zaptec.com.

Du må inngå en abonnementsavtale før du får tilgang til ZAPTEC PREMIUM. ZAPTEC oppgraderer abonnementet ditt til ZAPTEC PREMIUM umiddelbart etter at vi har blitt informert om oppgraderingen og betalingen har blitt bekreftet.

3 ZAPTEC PREMIUM pkt. 3.2 Abonnementspris og betaling

Den gjeldende månedsprisen for ZAPTEC PREMIUM-abonnement står på ZAPTECs nettsider.

ZAPTEC kan endre abonnementsprisen. Du blir varslet om prisendringer på e-post eller når du logger inn på ZapCloud-brukerkontoen din.

Abonnementsprisen vil bli justert fra neste faktureringsdato når du har mottatt informasjon om en prisendring. Hvis du fortsetter å bruke ZAPTEC PREMIUM etter at en prisendring har trådt i kraft, regnes dette som aksept av den nye prisen. Du må avslutte ditt abonnement på ZAPTEC PREMIUM før en prisendring trer i kraft, hvis du vil unngå å betale for den følgende abonnementsperioden.

I abonnementsperioden er abonnementet månedsvis forutbetalt. Månedsprisen blir trukket fra kredittkortet ditt. Faktureringsdatoen markerer starten på neste abonnementsperiode.

Du skal sørge for at betalings- og kontaktinformasjon alltid er korrekt og oppdatert.

3 ZAPTEC PREMIUM pkt. 3.3 Abonnementsperiode og -oppsigelse

Når en abonnementsperiode utløper, fornyes rettighetene til å bruke ZAPTEC PREMIUM automatisk for en ny abonnementsperiode, med mindre du har avbestilt ZAPTEC PREMIUM-tjenesten i henhold til punkt 6.

En avbestilling av en fornyelse er gyldig fra faktureringsdatoen etter avbestillingen. Når avbestillingen er trådt i kraft, mister du tilgang til ZAPTEC PREMIUM-funksjoner.

ZAPTEC har rett til å avslutte din tilgang til ZAPTEC PREMIUM umiddelbart hvis betalingen fra kredittkortet ditt blir avvist.

remove_red_eye Standardvilkår for bruk av ZapCloud pkt. 6. Oppsigelse

Forutsetning for ZAPTEC Premium abonnement

verified_user Vilkår for bruk

Standardvilkår for bruk av ZapCloud må til enhver tid være akseptert på din registrerte konto.

homelanguage Tilgjengelighet

ZAPTEC Premium er kun tilgjengelig for en ZAPTEC HOME installasjon med opptil tre ladestasjoner i system som er installert i Norge flag

verified Støttet AMS strømmålere

Avanserte Måle- og Styringssystem (AMS) strømmåler produsenter, med produktmodeller levert og installert i Norge er støttet av ZAPTEC APM og ZAPTEC Premium abonnement.*

 • Kamstrup
 • Aidon
 • Kaifa / Nuri

De ovennevnte AMS strømmåler produsentene støtter:

menu_book Standard IEC 62056-serien som omhandler elektrisitetsmålere og konkret datautveksling for måleavlesning, tariffer og laststyring.

important_devices Utvidet funksjoner

Ved å abonnere på et ZAPTEC Premium abonnement aktiveres din ZAPTEC HOME ladestasjon, med utvidet funksjoner som Smart økomodus og Sikringsvern. 

ZAPTEC APM (effektmåler) medfølger i abonnementsavtalen, og sendes kostnadsfritt ved bestilling av ZAPTEC Premium.

ZAPTEC APM (effektmåler) krever gyldig abonnementsavtale for å kunne benyttes

alarm Smart økomodus

Funksjonen Smart økomodus gjør det enkelt å redusere kostnader og tilpasse lading i forhold til de rimeligste tidspunktene for start av lading. Det er enkelt å velge når og hvis Smart økomodus skal være på eller av i ZAPTEC App, eller endre på Smart økomodus innstillingene i ZAPTEC Portal.

speed Sikringsvern

Funksjonen Sikringsvern sørger for at det kan lades maksimalt* uten at det er fare for at hovedsikringen blir overbelastet som følge av lading.**

*Maksimal ladehastighet vil være avhengig av lokale installasjonsforhold og strømnett, tilgjengelig strøm under lading, benyttet ladekabel, kjøretøyets ladekapasitet og lade innstillinger.

**Eksterne årsaker og lokale feil utenfor ZAPTEC sitt ansvarsområde, levering og kontroll for lading kan forårsake at overbelastningsvern utløses. Hvis dette oppstår kontakt din installatør for veiledning, råd og feilsøking.

security Personvernerklæring

privacy_tip ZAPTEC er opptatt av å verne privatlivet til kundene sine. 

remove_red_eye Personvernerklæring på hvordan ZAPTEC behandler personvernopplysninger.

Krav og forutsetninger

credit_card Gyldig ZAPTEC Premium

Du må inngå en abonnementsavtale før du får tilgang til ZAPTEC Premium

ZAPTEC oppgraderer abonnementet ditt til ZAPTEC PREMIUM umiddelbart etter at vi har blitt informert om oppgraderingen og betalingen har blitt bekreftet.

I abonnementsperioden er abonnementet månedsvis forutbetalt. Månedsprisen blir trukket fra kredittkortet ditt. Faktureringsdatoen markerer starten på neste abonnementsperiode.

Du skal sørge for at betalings- og kontaktinformasjon alltid er korrekt og oppdatert.

lock_open Åpen HAN port på AMS strømmåler

speed Funksjonen Sikringsvern kan ikke aktiveres før AMS strømmålerens HAN port er åpnet.

security AMS strømmålerens HAN port er sperret fra nettselskapet som standard, for å beskytte måler- og forbruksdata ihht. Personvern og GDPR (GeneralData Protection Regulations).

Mer informasjon om: lock_open  Åpning av HAN port på AMS strømmåler fra nettselskapet

wifi Internett og nettverkstilkobling

ZAPTEC enheter, produkter og ZapCloud-tjenester krever aktiv internett forbindelse for å få tilgang til alle funksjoner og tjenester. Uten aktiv internett forbindelse så vil det være redusert funksjonalitet.

security Internett og nettverkskrav for ZAPTEC Produkter

phonelink_setup Konfigurasjon av ZAPTEC enheter til 2.4GHz WiFi nettverk

wifi_off Feilsøking av 2.4GHz WiFi nettverk til ZAPTEC enheter

Bestilling av ZAPTEC Premium

Viktig informasjon om bestilling av ZAPTEC Premium

Ved bestilling av ZAPTEC Premium så er det innlogget brukerprofil som mottar kvitteringer og som står oppført med abonnementsavtalen.

I adressefeltet for bestilling, så oppgis leveringsadresse som ZAPTEC APM effektmåleren skal bli sendt til.

Hvem kan bestille ZAPTEC Premium?

Alle registrerte brukerprofiler som er oppført med tilgangsrollen Eier i ZAPTEC Portal, kan utføre bestilling av ZAPTEC Premium.

Installatøren sender invitasjonslink via ZAPTEC Portal ved opprettelse av installasjon i ZAPTEC Portal. Deretter kan anleggseier for ZAPTEC HOME ladestasjonene velge om de ønsker å bestille ZAPTEC Premium mottatt med tilgangsinvitasjon.

Hvordan bestille ZAPTEC Premium?

Det er 2 metoder for utføre bestilling av ZAPTEC Premium:

Via Invitasjonslink sendt på e-post fra din installatør ved fullført installasjon.

 1. Du kan bestille ZAPTEC Premium ved å følge invitasjons linken du skal ha fått tilsendt av din installatør etter fullført installasjon.
 2. Etter abonnementsavtale for ZAPTEC Premium er akseptert, vil du få tilsendt ZAPTEC APM kostnadsfritt i posten utifra inntastet leveringsadresse.

Utføre bestilling direkte fra administrasjonsverktøyet, ZAPTEC Portal.

 1. Logg inn med din brukerprofil i ZAPTEC Portal
 2. Klikk på fanen Installasjoner
 3. Klikk på installasjonen i installasjons oversikten
 4. Klikk på fanen Innstillinger
 5. Klikk på fanen Tilleggstjenester
 6. Betalingskilder
  Trykk på Legg til betalingskort for å registrere nytt betalingskort
 7. Tilgjengelige abonnement
  Velg ZAPTEC Premium
Forsendelse og mottak av ZAPTEC APM

I adressefeltet for registrering av bestilling så er det oppgitt adresse som ZAPTEC APM effektmåleren blir sendt til.

Forsendelsen sendes via vanlig post, og det er viktig at leveringsadresse er riktig inntastet og på leveringsadressen som du ønsker å motta ZAPTEC APM til.

Etter bestilling av ZAPTEC Premium

Åpning av HAN porten på AMS strømmåleren

Hvem utfører åpning av HAN porten på AMS strømmåleren?

Det er nettselskapet som digitalt utfører åpning av HAN porten på deres AMS strømmåler, men anleggs- og målepunkt eier for AMS strømmåleren må kontakte gjeldende nettselskap for å aktivt gi beskjed at HAN porten skal åpnes.

Hva er en HAN port?

HAN (Home Area Network) porten på AMS strømmåleren er et fysisk grensesnitt som kan benyttes for å hente ut måler- og forbruksdata fra målepunktet, og benyttes med tredje-parts utstyr som effektmåleren, ZAPTEC APM.

Hvordan ser denne ut på min AMS strømmåler?

HAN porten er vanlig RJ45 kontakt (nettverkskontakt).

Hvorfor må HAN porten på AMS strømmåleren åpnes?

HAN porten på AMS strømmåleren er som standard lukket fra nettselskap sin side for å oppretteholde krav om Personvern og GDPR (Global Data Protection Regulations). I tillegg til for å sørge for at du som anleggs- og målepunkt eier godtar at nettselskapets ansvarsfraskrivelse i forbindelse med bruk av måler- og forbruksdata fra AMS strømmåleren via HAN Porten.

Det kan derfor hende at ditt nettselskap opplyser om følgende, som du må akseptere ved åpning.

Bruk av data fra HAN-porten skjer på kundens eget ansvar. Nettselskapet har ikke ansvar for eventuelle tap som følge av bruken, herunder tap som følge av feil eller mangler ved dataene.

security ZAPTEC er oppført som leverandør som utvikler systemer for bruk av HAN-porten hos
Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

remove_red_eye https://www.nek.no/info-ams-han-brukere/

Steg-for-steg veiledning for åpning av HAN porten på AMS strømmåleren (målepunktet)
 1. Anleggs- og Målepunkt eier må ta kontakt med ditt nettselskap for å få åpnet HAN porten.
 2. Nettselskapene har ulik fremgangsmåte for dette:
  Min side for innlogging og/eller via e-post.

  Ved skriftlig epost opplys følgende:

  1. Målepunkt ID
  2. Serienummer
  3. Hvis din hovedsikring er over 50A
   Etterspør størrelse på CT omsetningsforhold på din AMS strømmåler hos nettselskapet.
  4. Skriv at HAN porten ønskes åpnes for bruk
 3. Nettselskapet utfører Åpning av HAN port for deres registrert AMS strømmåler (målepunkt)
 4. Nettselskapet opplyser når åpning av HAN port er utført til målepunkt eier

Når du mottar ZAPTEC APM.

Utføres montering og oppsett ihht medfulgt brukeransvisning
remove_red_eye Hvordan sette opp ZAPTEC APM

Notat om AMS strømmålere

Notat om KAMSTRUP

Ekstern strømforsyning

Ved montering av ZAPTEC APM kreves det bruk av ekstern strømforsyning via Micro-USB kabel (mobillader), dette er fordi HAN porten på KAMSTRUP AMS strømmålere ikke levere ut tilstrekkelig strøm.

KAMSTRUP AMS strømmålere må ha tilleggsmodul for HAN port. Det kan hende at ditt nettselskap ettersender denne ved åpning av HAN port, eller at den allerede er montert ved bytte til AMS strømmåler.

Notat om Kaifa/Nuri

Ingen spesielle notater for NURI AMS strømmålere.

Notat om Aidon

Enkelte AIDON 3 fas AMS strømmålere rapporterer ikke spenning (V) fra Fase 2 (L2), dette fører til at ZAPTEC APM må estimere og beregne effektforbruk utifra spenningsforhold på Fase 1 (L1) og Fase 3 (L3).

Hvis HAN port ikke er åpnet på AIDON AMS strømmålere vil det ikke være strøm ut på HAN porten.

Informasjon om Stange Energi AMS strømmålere

AMS strømmålere fra Stange Energi bruker et litt annerledes HAN kommunikasjons grensesnitt ut fra HAN porten, hvis du har en AMS strømmåler fra Stange Energi.

Vennligst ta kontakt med ZAPTEC Teknisk Support, ved å sende inn en henvendelse til:
support@zaptec.com (Husk å oppgi serienummer på APM og Ladestasjon i henvendelsen)

Tilgjengelig funksjoner etter bestilling

Etter bestilling og abonnementsavtale er inngått, kan du allerede nå benytte deg av funksjonen, Smart økomodus.

remove_red_eye Smart økomodus

Funksjonen, Sikringsvern. Er utilgjengelig frem til montering, oppsett og konfigurasjon av ZAPTEC APM er utført. Dette er fordi Sikringsvern forutsetter at måler- og forbruksdata er tilgjengelig fra AMS strømmåleren.

Bruk av ZAPTEC Premium

For mer informasjon om beskrivelse, innstillinger og bruk av ZAPTEC Premium funksjoner:

remove_red_eye Sikringsvern

remove_red_eye Smart økomodus

Montering og oppsett av ZAPTEC APM

Utfyllende informasjon om montering, oppsett og konfigurasjon av ZAPTEC APM:

remove_red_eye Hvordan sette opp ZAPTEC APM

Abonnement endringer

Hvordan oppdatere betalings- og kontaktinformasjon?

For å endre betalings- og kontaktinformasjon, utføres følgende anvisninger:

 1. Logg inn med din brukerprofil i ZAPTEC Portal
 2. Klikk på fanen Installasjoner
 3. Klikk på installasjonen i installasjons oversikten
 4. Klikk på fanen Innstillinger
 5. Klikk på fanen Tilleggstjenester
 6. Betalingskilder
  Trykk på delete for å fjerne eksisterende eller ugyldig betalingskort
  Trykk på Legg til betalingskortfor å registrere nytt betalingskort
Ved ugyldig betalings- og kontaktinformasjon

ZapCloud vil informere om betalingskort er ugyldig som følge av beløp eller ikke oppdatert ihht oppgitt betalings- og kontaktinformasjon.

For å endre betalings- og kontaktinformasjon, utføres følgende anvisninger:

 1. Logg inn med din brukerprofil i ZAPTEC Portal
 2. Klikk på fanen Installasjoner
 3. Klikk på installasjonen i installasjons oversikten
 4. Klikk på fanen Innstillinger
 5. Klikk på fanen Tilleggstjenester
 6. Betalingskilder
  Trykk på delete for å fjerne eksisterende betalingskort
  Trykk på Legg til betalingskort for å registrere nytt betalingskort

 

Hvordan utføre abonnementsoppsigelse?

For å utføre ZAPTEC Premium abonnementsoppsigelse, utføres følgende anvisninger:

 1. Logg inn med din brukerprofil i ZAPTEC Portal
 2. Klikk på fanen Installasjoner
 3. Klikk på installasjonen i installasjons oversikten
 4. Klikk på fanen Innstillinger
 5. Klikk på fanen Tilleggstjenester
 6. Velg Avslutt mitt abonnement

En avbestilling av en fornyelse er gyldig fra faktureringsdatoen etter avbestillingen. Når avbestillingen er trådt i kraft, mister du tilgang til ZAPTEC PREMIUM-funksjoner.

Dette innebærer at ladeanlegget ikke lengre vil utfører dynamisk last- og fasebalansering mot effektforbruket i husstanden, kun dynamisk mellom ladestasjonene som er installert.

Tilgjengelig strøm i ladeanlegget, settes til en fast verdi utifra installasjonsforhold, som for eksempel 32A. 

Lagring og endring i ZAPTEC Portal

Du kan koble nettverkskabelen fra ZAPTEC APM (effektmåler) og oppbevare den frem til du eventuelt ønsker å inngå ny ZAPTEC Premium abonnementsavtale.

Det anbefales ikke å fjerne serienummeret på ZAPTEC APM effektmåleren fra ZAPTEC Portal. Da denne blir deaktivert ved ugyldig abonnementsavtale automatisk. 

Hvordan inngå ny abonnementsavtale?

For å inngå ny ZAPTEC Premium abonnementsavtale, utføres følgende anvisninger:

 1. Logg inn med din brukerprofil i ZAPTEC Portal
 2. Klikk på fanen Installasjoner
 3. Klikk på installasjonen i installasjons oversikten
 4. Klikk på fanen Innstillinger
 5. Klikk på fanen Tilleggstjenester
 6. Betalingskilder
  Trykk på Legg til betalingskort for å registrere nytt betalingskort
 7. Tilgjengelige abonnement
  Velg ZAPTEC Premium
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig