Flytting og salg av bolig

Hvis du skal flytte eller skal selge bolig, og ønsker å ta med deg ladestasjonen til neste bolig, eller har solgt nåværende bolig. Så har vi litt informasjon som kan være greit å vite.

Faste elektriske installasjon

I utgangspunkter så er fastmontert ladestasjon for lading av ladbare kjøretøy regnet som tilbehør til eiendommen 

Hva sier lovverket?

Lov om avhending av fast eigedom (avhendigslova -avhl)

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5.

I henhold til avhl. § 3-5 nevnes det spesifikt: 

Dette gjelder blandt annet faste elektriske installasjoner mm.

Kan vi fravike fra lovverket?

Alle produkter og installasjoner som ikke skal inkluderes i boligsalget, skal opplyses i salgsoppgaven. Her anbefaler vi å ta dette med opp med megler i en tidlig fase for å få dette avklart.

Hvis dette ikke opplyses så regnes det som varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5.

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg, men hvis det ikke opplyses i salgsoppgave anses det som fastmontert installasjon.

Det er viktig å få utført stegene under utifra hvor ladestasjonen er installert:

Enebolig: Ladestasjonen blir værende og medfølger boligsalget
 1. Gi tilgang til boligkjøper i ZAPTEC Portal
 2. Utfør oppsigelse av eventuelle abonnementsavtaler (ZAPTEC Premium)
 3. Etter boligkjøper har registrert brukerprofil og har tilgang i ZAPTEC Portal, fjernes deres tilgang.
 4. Gi kopi av faktura eller kvittering for kjøp og installasjon utstedt fra installatør.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Enebolig: Ladestasjonen tas med videre til neste bolig
 1. Ladestasjonen må tas av bakplaten av en installatør
 2. Installatør bør da også deaktivere på ladepunkt i ZAPTEC Portal
 3. Serienummer på ladestasjon fjernes i ZAPTEC Portal
 4. Pass på å oppbevar ladestasjonen i et tørt rom, med stabil temperatur fram til den skal monteres på nytt sted.
 5. Kontakt samme installatør for å få ladestasjonen installert med ny bakplate og legge til installasjon i ZAPTEC Portal.
Brl / Sameie / Velforening: Ladestasjonen blir værende og medfølger boligsalget
 1. Sørg for at boligkjøper blir informert om tilgang til ladestasjon fra anleggseier / betalingstjeneste.
 2. Gi kopi av faktura eller kvittering for kjøp og installasjon utstedt fra installatør.
 3. Oppgjør av eventuell sluttfaktura for ladeforbruk fra anleggseier / / betalingstjeneste.
 4. Etter boligkjøper har registrert brukerprofil og har tilgang i ZAPTEC Portal, fjernes deres tilgang.
Brl / Sameie / Velforening: Ladestasjonen tas med videre til neste bolig
 1. Ta kontakt med anleggseier og melde fra at du vil ta den med.
 2. Avklar på forhånd med anleggseier om bakplaten også skal demonteres eller om du skal gå til innkjøp av en ny bakplate. 
 3. Ladestasjonen må demonteres av en installatør
 4. Oppgjør av eventuell sluttfaktura for ladeforbruk 
 5. Påse at de tekniske detaljene i ZAPTEC Portal blir slettet av anleggseier
 6. Pass på å oppbevar ladestasjonen i et tørt rom, med stabil temperatur fram til den skal monteres på nytt sted.

Hvis aktivert med betalingstjeneste skal også gjeldende part bli involvert slik at de kan frakoble ladestasjonen fra deres system og tilgang.

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 4 syntes dette var nyttig