2.6 En av beboerne har mistet RFID brikken sin, hvordan får jeg sperret den?

Målgruppe:
  • Boligselskap
  • PRO
  • Administrator