Hva er Autentisering?

Autentisering er når ZAPTEC ladesystemet er aktivert med brukerkontroll.

Er ZAPTEC ladesystemet aktivert med autentisering, må brukerene av ZAPTEC ladestasjonene autentisere seg mot ZAPTEC ladestasjonen for å kunne starte lading

Anleggseier (administrator) administrerer bruker tilganger i administrasjons verktøyet, ZAPTEC Portal. Med å gi tilgang til brukere som skal ha tilgang til å utføre lading på ZAPTEC ladestasjoner.

Autentisering kan settes opp for hele ZAPTEC ladesystemet eller settes individuelt per ladestasjon.

Les mer om:
Hvordan aktivere Autentisering i ZAPTEC Portal?

I denne veiledningen beskrives også hvordan deaktivere individuelle
ladestasjoner med Autentisering.

 

 

ZAPTEC Ladesystem uten Autentisering

Fordeler:

 • Starter lading øyeblikkelig, uten påkrevd autorisering via ladebrikke / ladekort / ZAPTEC App
 • Administrator trenger ikke tenke på autentisering og eventuelle utfordringer tilknyttet bruk.
 • Laderapport genereres per ladestasjon og all ladehistorikk er uspesifisert / anonym
  (ladehistorikk per ladestasjon uavhengig hvilke brukerprofil som har utført lading)

Ulemper:

 • Anleggseier (administrator) må påse at brukere har rette tilganger for at brukerprofil skal ha ladehistorikk tilgjengelig i ZAPTEC App og i ZAPTEC Portal 
 • Ladehistorikk er uspesifisert, er mindre fleksibelt ved flere brukere av samme ladestasjon, og kan skape misforståelser dersom bruker er av den oppfatning at ikke all ladehistorikk er utført av brukeren selv.

ZAPTEC Ladesystem med Autentisering

Fordeler:

 • Gir en spesifisert laderapport på hver enkelt bruker som har utført lading
 • Hvor bruker får detaljert oversikt på sitt ladeforbruk i både ZAPTEC App og ZAPTEC Portal
 • Fleksibelt system som forenkler det for flere brukere som ønsker å dele på samme ladestasjon
 • Bruker kan dele ladebrikker med andre og i så måte gi tilgang til ladestasjonen sin, uten å gå gjennom anleggseier (administrator) for å gi ytterligere bruker tilgang. 
  (all forbruk blir knyttet mot brukerprofil uavhengig av hvilke RFID ladebrikke / ladekort brukeren har lånt bort.

Ulemper:

 • Må autentiseres mot ladestastasjon, hver gang det skal utføres lading
 • Brukeren må ha oversikt på hvilke ladebrikke / ladekort som er registrert mot brukerprofilen sin
 • Anleggseier (administrator) må administrere nye tilganger for nye brukere

 

Det er også mulig å individuelt velge hvilke ladestasjoner som skal ha autentisering

Som en mellom hybrid løsning er det mulig for anleggseier (Administrator) å velge individuelle ladestasjoner som skal være med og uten Autentisering. 

Ulempe:

Hvis individuelle ladestasjoner er deaktivert med Autentisering, så må laderapport genereres i 2 omganger:

 1. Resultat gruppert på User
  For de de ladestasjonene som har ladeforbruk registrert på både Ladestasjon + Bruker

 2. Resultat gruppert på Charger
  For de ladestasjonen som har ladeforbruk registrert på Ladestasjon uten Autentisert Bruker

 

Ønsker du å aktivere Autentisering på deres ZAPTEC ladesystem?

Se denne veiledning: Hvordan aktivere Autentisering i ZAPTEC Portal?

 

Autentisere med bruk av ZAPTEC App?

Registrere RFID ladebrikke / ladekort mot min brukerprofil?

Se denne veiledningen:

Hvordan bruker jeg ZAPTEC App?

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig