2.4 Jeg får spørsmål om hvordan RFID ladebrikker og ladekort legges til brukerprofil, hva svarer jeg?

Følg
Målgruppe:
  • Boligselskap
  • PRO
  • Administrator