1.4 En bruker får kun opp en svart skjerm etter innlogging i ZAPTEC App, hva er grunnen til det?

Målgruppe:
  • Boligselskap
  • PRO
  • Administrator