1.4 Jeg har brukere som ikke betaler, hva gjør jeg?

Målgruppe:
  • Boligselskap
  • PRO
  • Administrator