Ladebrikker & Ladekort

Bruk av ladebrikke og/eller ladekort for å starte lading er en rask, enkel og brukervennlig måte. For deres ladebrikke eller ladekort skal kunne benyttes til å starte lading, må den være registrert på en brukerprofil som har tilgang til å utføre lading. Tilgang gis av deres anleggseier eller av deres Betalingsløsning. 

Ladebrikke / ladekort starter ikke lading

Hvis ladebrikken eller ladekortet ikke starter lading, så betyr kan følgende være årsaken:

 1. Den er ikke registrert på din brukerprofil
 2. Din brukerprofil har ikke tilgang til å utføre lading
 3. Ladeanlegget bruker betalingsløsning (ikke ZAPTEC)
 4. Andre årsaker

Metoder for registrering av ladebrikker og ladekort

Det er 3 måter som kan brukes for å registrere en ladebrikke eller ladekort hos ZAPTEC

 1. Registrering av ladebrikker og ladekort i ZAPTEC App (anbefalt fremgangsmetode)
 2. Registrering av ladebrikker og ladekort i ZAPTEC Portal
 3. Forhåndsregistrering av ladebrikker ved utsendelse av tilgangsinvitasjon fra ZAPTEC Portal

 

Generelle spørsmål og svar


Hva er en ladebrikke?

En ladebrikke er en måte å autentisere brukeren din mot ladestasjonen og Låse opp ladestasjonen for å kunne starte en lading. Ladebrikken bruker RFID (Radio Frequency IDentification), eller den kan være benytte NFC (NearFieldCommunication) i stedet for RFID. Det finnes mange forskjellige typer ladebrikker.

Hva er forskjellen mellom en ladebrikke og et ladekort?

I utgangspunktet er det ikke forskjell på en ladebrikke og et ladekort. Begge brukes for å autentisere for å lade på en ladestasjon.

Begrepene brukes om hverandre, men ZAPTEC skiller ladebrikker og ladekort ved å kategorisere:

Ladebrikke = som kan festes på nøkkelknippe

Ladekort = Betalingskort, ansattkort, byggebransje ID kort osv.

Hvordan kan jeg kjøpe en ZAPTEC ladebrikke?

Hvis du/dere ikke ønsker å registere eller bruke andre ladebrikker og / eller ladekort som støttes, og ønsker bruke like ladebrikker.

Så kan du / dere kjøpe ZAPTEC ladebrikker fra våre forhandlere. ZAPTEC har dessverre ikke et eget logistikk system for direkte salg til forbrukere og anleggseiere.

Må jeg bruke ZAPTEC ladebrikke?

Nei, du må ikke ha en ZAPTEC ladebrikke. Så lenge ladebrikken eller ladekortet støttes og er registrert på din brukerprofil som har tilgang til lading. 

Usikker om din ladebrikke støttes?

Utfør stegene i Registrering av ladebrikker og ladekort i ZAPTEC App

Hvorfor trenger jeg en ladebrikke eller et ladekort, når ZAPTEC App kan benyttes?

Det er alltid en fordel å ha flere muligheter dersom det skulle vise seg at telefonen er tom for batteri eller om telefonen ikke skulle få kontakt med ladestasjonen.

For å sikre at kjøretøy kan bli ladet når du er ved ladestasjonen, så anbefales det å legge en eller flere ladebrikker og/eller ladekort til en brukerprofil som har tilgang til lading.

Det er også mulig å gi en ladebrikke til familie og venner om de skulle få lov å lade på ladestasjonen. Da ladebrikken eller ladekortet er registrert på din brukerprofil som har tilgang til å utføre lading, og som ladeforbruket registreres på.

Ladeforbruket kan sorteres utifra hvilke ladebrikke og/eller hvilke ladekort som er brukt til lading.

Hvilke ladebrikker støtter ZAPTEC?

ZAPTEC støtter NFC / RFID standard: MIFARE Classic, type A. 

Som er den vanligste standarden for RFID ladebrikker og NFC ladekort

Ladebrikke eksempler:

 • ZAPTEC ladebrikke
 • Charge365 ladebrikke
 • Elbilforeningens ladebrikke
 • Fortum ladebrikke
 • Brikke fra din kommune for nedsenket avfallscontainer
 • Brikke fra ditt lokale treningssenter
 • +++

I tillegg til andre typer ladebrikker som støtter NFC / RFID standard: MIFARE Classic, type A. 

Usikker om din ladebrikke støttes?

Utfør stegene i Registrering av ladebrikker og ladekort i ZAPTEC App

Hvilke ladekort støtter ZAPTEC?

ZAPTEC støtter NFC / RFID standard: MIFARE Classic, type A. 

Som er den vanligste standarden forNFC ladekort og RFID ladebrikker 

Ladekort eksempler:

 • VISA kort med NFC chip
 • Mastercard med NFC chip
 • Adgangskort til kontor
 • Byggebransjen ID kort
 • +++

I tillegg til andre typer ladekort som støtter NFC / RFID standard: MIFARE Classic, type A. 

Usikker om ditt ladekort støttes?

Utfør stegene i Registrering av ladebrikker og ladekort i ZAPTEC App

Mistet ladebrikke eller ladekort, og ønsker å sperre den?

Dersom en ladebrikke eller et ladekort blir borte, vil det sikreste være å logge inn i ZAPTEC Portal eller i ZAPTEC App og slette den ladebrikken eller ladekortet som er forsvunnet.

Du kan enkelt registrere den igjen, hvis den plutselig dukker opp. 

Utfør stegene i Registrering av ladebrikker og ladekort i ZAPTEC App


Registrering av ladebrikker og ladekort

Den aller letteste måten for å registrere en/flere ladebrikker eller ladekort mot din brukerprofil er å bruke ZAPTEC App med en ladestasjon, slik at du kan benytte RFID & NFC leseren inni ladestasjonen for å registrere mot din brukerprofil.

Hvis ladeanlegget er med betalingstjeneste, så kan ikke ZAPTEC App benyttes til:

 1. Start av lading
 2. Registrering av ladebrikker og ladekort
 3. Bruk av registrerte ladebrikker og ladekort til start av lading

Ved bruk av betalingstjenester; så må brukerprofil, ladebrikker og ladekort være registrert i gjeldende system hos betalingstjenesten. 

Når ladeanlegget brukes med en betalingstjeneste, så er det betalingstjenesten som styrer tilgang og start av lading (ikke ZAPTEC).

support_agent For assistanse for start av lading, må gjeldende Betalingsløsning kontaktes.

Hvis deres anleggseier benytter ZAPTEC som autentiseringsmetode, vil registrering av:

 • Ladebrikker og/eller ladekort blir registrert mot din brukerprofil.
 • Ladebrikker og/eller ladekort blir IKKE registrert på ladestasjonen direkte
 • Tilgang til lading utføres i administrasjonsverktøyet, ZAPTEC Portal. av deres anleggseier

Hvis brukerprofil ikke har tilgang til lading i ZAPTEC Portal

Brukerprofiler som ikke har tilgang, vil ikke kunne utføre lading i ladeanlegget, eller på den gjeldende ladestasjonen. Selv etter registrering av ladebrikker og ladekort er utført.

Registrering av ladebrikker og ladekort kan utføres uavhengig om din brukerprofil har tilgang, men vil ikke kunne starte lading etter registrering.

Hvem gir tilgang til lading?

Kontakt din anleggseier eller din installatør for å bli gitt tilgang til ladeanlegget. ZAPTEC er produsent og leverandør av ladeanlegget, men all bruker administrasjon utføres lokalt av anleggseieren av ladeanlegget eller av betalingstjenesten (ikke ZAPTEC).

Registrering av ladebrikker og ladekort i ZAPTEC App

For å legge en ladebrikke eller ladekort til din brukerprofil trenger du:

 • ZAPTEC App og registrert brukerprofil
 • Ladestasjon som er online med aktiv internett forbindelse
 • Ladebrikke / Ladekort som støtter MIFARE Classic, type A (den vanligste RFID typen)
 • Ladebrikke / Ladekort som støtter NFC (Near Field Communication), f.eks.VISA-kort 

Hvis brukerprofil ikke har tilgang til lading i ZAPTEC Portal

Det trekkes IKKE beløp fra betalingskort som benyttes som ladekort fra ZAPTEC sin side, da ZAPTEC ikke er en betalingstjeneste. NFC-brikken i betalingskortet brukes kun som identifikasjon etter registrering.

Det er INGEN begrensninger på antall ladebrikker og ladekort du kan registrere til din brukerprofil, og du kan også benytte deg av flere ulike typer og leverandører.

 1. Trykk på Handlinger (Actions) 
 2. Trykk på Register new charge card
 3. ZAPTEC App vil nå skanne over Blåtann (bluetooth) over tilgjengelig ladestasjoner
 4. Velg ladestasjon som du ønsker å registrere Ladebrikke / Ladekort mot.
 5. Valgt ladestasjon i listen vil INDIKERE HVITT i Statusindikator (Z) på valgt ladestasjon
  Feil ladestasjon? Gå tilbake i med å trykke på <Handlinger (<Actions) 
 6. Tast inn ønsket navn på Ladebrikken / Ladekortet

  Tips for navngiving

  Ved registrering av VISA-kort (eksempel), tast inn VISA-kort. Da er det lett å holde oversikt over dine Ladebrikker og Ladekort

  security Det er kun inntastet navngiving som vil være synlig i laderapport for anleggseier, RFID- og NFC chip key er utilgjengelig.

 7. Nå vil ladestasjon BLINKE INDIKASJON i Statusindikator (Z), og du har 15 sekunder på holde Ladebrikken eller Ladekortet inntil RFID / NFC Sonen på ladestasjonen (under  Statusindikator (Z)

Flere ladebrikker på samme nøkkelknippe?

Hold god separasjon under registreringsprosessen, slik at korrekt Ladebrikke eller Ladekort blir registrert.

Det er en fordel å registrere alle ladebrikker og ladekort, når du først er igang.

 1. Når du holder ønsket Ladebrikke / Ladekort inntil RFID / NFC sone opplastes informasjonen
 2. Godkjent Ladebrikke / Ladekort vil vise melding: Your charge card was added successfully
 3. Registreringsprosess er nå utført

  Nå vil din Ladebrikke / Ladekort være tilgjengelig i din brukerprofil

  Og er klar til benyttes for å starte lading etter ladekabel er tilkoblet kjøretøy og ladestasjon

 4. For å legge til flere Ladebrikker / Ladekort kan du trykke på Add charge carddirekte i din brukerprofil
  som begynner registreringsprosessen fra steg 3 til steg 10 som beskrevet over.

Hvis feil, timeout og andre meldinger:

Hvis følgende meldingen vises i ZAPTEC App under registreringsprosessen:

Scanning Timed Out: Your charge card might not be supported by the ZapCharger

Så har du ikke holdt Ladebrikke / Ladekort inntil RFID Sone i løpet av 15 sekunder

Løsning: Trykk OK i meldingsvinduet og start prosessen på ny 

Ladebrikke eller ladekort vil ikke registreres

Hvis ladebrikken eller ladekortet ikke registreres etter flere forsøk, så kan det hende at ladebrikken eller ladekortet ikke støttes eller at det er manglende internett forbindelse til ladeanlegget.

Kontakt deres anleggseier eller installatør for videre assistanse. Det er sjelden at det noe feil med selve ladebrikken eller ladekortet som skal benyttes, men det kan hende at ladebrikken eller ladekortet ikke støttes eller er sperret for denne type bruk.

Registrering av ladebrikker og ladekort i ZAPTEC Portal

Kan jeg legge en RFID ladebrikke til brukerprofilen min i ZAPTEC Portal?

Ja, det er mulig å legge en ladebrikke til brukerprofilen din i Min Profil i ZAPTEC Portal

 1. Min Profil i ZAPTEC Portal
 2. Helt til høyre i min profil vises en kolonne med "Ladekort" 
 3. For å legge til en ZAPTEC ladebrikke manuelt, klikk på + tegnet ved siden av "Ladekort" 
 4. Etter å ha klikket på + tegnet, vil det dukke opp tekstfelt for å legge inn Ladekort detaljer:
  1. Legg først inn navn på ladebrikken
  2. Legg deretter inn korrekt RFID kode som står på ladebrikken
  3. Før lagring, sjekk at inntastet navngiving og kode er lagt inn i riktige inntastningsfelt
  4. Trykk Lagre

Dersom du benytter deg av denne metoden for å legge ladebrikker til din brukerprofil, er det viktig å bemerke seg at det er kun ZAPTEC ladebrikker som garantert kan legges inn manuelt i ZAPTEC Portal.

Forsøker du å legge til andre ladebrikker, er det mulig at koden kan være trykket i feil format, og vil ikke fungere når du autentiserer med denne ladebrikken. 


Hvordan programmerer jeg en ladebrikke mot ZAPTEC ladestasjonen?

Ingen ladebrikker / ladekort blir programmert på selve ZAPTEC ladestasjonen, ladebrikke registreres mot brukerprofilen. 

Dette betyr at det må være en registrert brukerprofil som identifiseres av den registrerte Ladebrikken / Ladekortet. 

Det er dermed brukerprofilen som registrerer ønsket eller tildelt ladebrikke mot sin brukerprofil i ZAPTEC App.

All tilgang til utføres i administrasjonsverktøyet ZAPTEC Portal av deres anleggseier for ladesystemet (ikke ZAPTEC).

Dette fører til at registrering av ladebrikke / ladekort trengs kun utføres 1 gang, også er det tilgang administrasjonen i ZAPTEC Portal som "bestemmer" hvilke ladestasjon eller hvilket ZAPTEC ladesystem den gjeldende brukerprofilen har tilgang til å utføre lading på.

Hvis ladesystemet bruker en betalingstjeneste for ZAPTEC ladesystemet, så må brukerprofil og ladebrikke være registrert i den gjeldende betalingstjenesten som blir benyttet.

Jeg får spørsmål om hvordan RFID ladebrikker og ladekort legges til brukerprofil, hva svarer jeg?

Det er ulike måter å legge RFID brikker og ladekort til en brukerprofil.

Når du som administrator legger inn en e-postadresse i ZAPTEC Portal for å sende invitasjonslink om å opprette en brukerprofil er det være mulig å samtidig legge inn en ZAPTEC ladebrikke manuelt til denne brukerprofilen.

Hvis brukeren ønsker å legge til flere ZAPTEC ladebrikker kan brukeren gjøre det manuelt i ZAPTEC Portal eller ved å legge til flere andre typer ladebrikker eller ladekort i ZAPTEC App ved å skanne dem mot ladestasjonen.


En bruker får ikke til å legge inn ladebrikken til brukerprofilen. Hva gjør jeg?

Dersom en bruker ikke klarer å legge ladebrikke til sin brukerprofil:

 1. Hvilken ladebrikke / ladekort ble forsøkt?

  Muligens ladebrikken ikke er kompatibel med ladestasjonen. Prøv annen ladebrikke om mulig.

 2. Får telefonen kontakt med ladestasjonen?

  Brukeren må forsikre seg om at Bluetooth og Stedsinnstillinger er aktivert og tillatt på sin telefon.

 3. Er ladestasjonen på nett?

  For å legge til ladebrikke / ladekort må ladestasjonen være tilkoblet nett

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 4 syntes dette var nyttig