2.6 Hvordan kan jeg som administrator låse/løsne ladekabelen for en bruker i ZAPTEC App? (Internett)

Følg