2.9 Hvordan kan jeg fordele ladekostnaden rettferdig mellom brukerne?

Målgruppe:
  • Boligselskap
  • PRO
  • Administrator