Bakplate til ZAPTEC ladestasjoner

Skal du få tilbud eller i anbudsprosessen for etablering av ZAPTEC ladesystem? En bakplate regnes som en del av infrastrukturen for ladesystem for elbillading, og flere kommuner tilbyr støtteordninger for etablering av infrastruktur for ladesystem. Det kan derfor være økonomisk gunstig for boligselskap & bedrifter å inkludere denne komponenten i sin søknad om støtte for etablering av ladesystem for elbillading.

Gjelder dette for min kommune?

Sjekk om din kommune tilbyr støtteordning for etablering av ladesystem for elbillading, eller hør med din ZAPTEC Forhandler. 

                                                     Backplate.png

En bakplate blir montert på veggen eller på ladesøylen før ladestasjonen blir montert.

Strømtilførsel til ladestasjonen er koblet til koblingsboksen på bakplaten, som fører til at installatør ikke behøver å koble inne i selve ladestasjonen.

Noe som fører til en raskere, enklere og kostnadseffektiv montering av ZAPTEC ladesystem for elbillading.

 

Var denne artikkelen nyttig?
4 av 4 syntes dette var nyttig