Powerline kommunikasjon (PLC)

Skjermbilde_2020-06-15_kl._11.08.33.png

1. PLC kommunikasjons beskrivelse
2. Planlegge installasjon
3. Påvirkninger på PLC nettet
4. Installasjon og kobling
5. Strømsetting og knytning mot ladestasjonene
6. ZAPTEC App
7. Ettermontering av nye ladestasjoner
8. Feilsøking 

 

PLC kommunikasjons beskrivelse

Powerline kommunikasjon (PLC) er en kommunikasjonsmetode som bruker det lokale strømnettet (230V) til å formidle internett forbindelse til andre Powerline enheter (ladestasjoner). PLC modulen er dermed kun en konverter, som konverterer trådbasert internett forbindelse (nettverkskabel) til internett over strømnettet (Powerline).

Planlegging av installasjon og nettverksløsning

 

Følgene punkt kan påvirke signalstyrken på PLC nettet:

1. Total lengde på kabel

Kabellengde har en direkte påvirkning på signalstyrken til ladestasjonene. I tillegg til å ha en PLC per kabelstrekk / kurs, er det derfor også viktig å vurdere plassering av PLC modul Dersom tilførsel fra tavle er plassert langt bort fra ladeanlegget, bør PLC modul plasseres nærmere ladestasjonene.

Dette er og en av grunnene til å ikke koble PLC modul med alle tre fasene. Ladestasjonene kommuniserer med PLC kun mellom L1 og Null, tilkobling på L2 og L3 klemmene på PLC modul vil føre til økt kabellengde enhetene forsøker å kommunisere over.

2. Antall tilkoblede enheter

En PLC modul har en begrensing på antall enheter den kan kommunisere med. En overskridelse av dette antallet vil føre til ustabil kommunikasjon over PLC. Det er derfor viktig å isolere PLC kommunikasjon på hver kurs ved å kryptere PLC modul og tilhørende ladestasjoner.

Info:
PLC modul kjøpt etter Nov.2019 kommer ferdig kryptert med QR-kode
PLC modul kjøpt før Nov.2019 er uten kryptering og uten QR-kode

3. Jordingsforhold

Jordingsforhold til PLC modul og ladestasjonen er viktig for å få god signalkvalitet over strømnettet, PLC kommunikasjon bruker jord forbindelsen for posisjonering av frekvensområdet PLC kommuniserer over. Sørg dermed for at PLC modul har tilstrekkelig jord forbindelse, hvis jord forbindelsen er utilstrekkelig eller påvirket av ytre faktorer (F.eks: Jordfeil). Kan dette føre til at PLC ikke kan opprettholde tilstrekkelig signalkvalitet for stabil PLC kommunikasjon. Uten tilkobling av jord forbindelse vil PLC kommunikasjons rekkevidden bli vesentlig redusert.

4. Lokale forstyrrelser på strømnettet

Vil føre til redusert stabilitet og signalkvalitet på PLC kommunikasjon. Støy fra eksterne kilder (F.eks: frekvensomformer ol.) kan være vanskelig å kartlegge, men dette kan begrenses ved å installere et filter før PLC modul.

Max antall ladestasjoner tilknyttet en PLC modul vil være avhengig av punktene over, men en generell anbefaling er 20 ladestasjoner per PLC modul.

 

Notatfelt i ZAPTEC Portal

Det er anbefalt at informasjon om installerte PLC moduler registreres i notatfelt i ZAPTEC Portal. Slik at det er lett å søke opp hvilke PLC modul som er installert i installasjonen / ladeanlegget.

Skjermbilde_2020-06-12_kl._10.54.31.pngSkjermbilde_2020-06-12_kl._10.54.55.png

 

Tips: 
Skann den lille QR-koden med mobilen, slik at informasjonen på den
nederste informasjons klisterlappen kan kopieres og limes enkelt inn i 
notatfelt i ZAPTEC Portal.

Dette kan gjøres FØR, UNDER eller ETTER installasjon av PLC modul.

 

Installasjon og kobling

Skjermbilde_2020-06-14_kl._18.00.11.png

 

 Skjermbilde_2020-06-23_kl._16.50.03.png

*Eksempel skisse av kobling av PLC

1. Montering

PLC kommunikasjonsmodul monteres på Din skinne. Dersom det er lang avstand fra fordelingstavle til ladestasjonene, anbefales det å montere PLC modul i en kapsling nær ladestasjonene. Men lengde på nettverkskabel bør ikke overstige 90 meter.

2. Forankoblet vern

Det anbefales å montere en 10A sikring før PLC modul. PLC modul monteres som regel etter en 63A kurs, men tilkoblingsklemmene er 1,5-2,5 mm2.

Et forankoblet vern forenkler også eventuell feilsøking / omstart av PLC modul.

Info:
Dette vernet registreres ikke i ZAPTEC Portal,
og har ingen direkte funksjon mot verken ZAPTEC Portal eller ZapCloud.

3. Kobling

VIKTIG: Anvend kun tilkoblingsklemmer merket L1, Null og PE.

ZAPTEC ladestasjoner kommuniserer på PLC over L1 og Null, PLC modul skal derfor ikke kobles som 3 fas. Se eksempel skisse av kobling av PLC.

På IT nett kobles L3 inn på Null klemme, Se eksempel skisse av kobling av PLC over.

 

Strømsetting og knytning mot ladestasjonene 

Når ny PLC modul starter opp første gang, så er ikke denne knyttet mot noen ladestasjoner. LYS indikasjonen på PLC modulen vil ikke lyse i mceclip2.png . Da PLC modul ikke er knyttet mot en/flere ladestasjoner.

For å få ladestasjonene på PLC nettverket, må de tildeles samme nettverksnøkkel (krypteringsnøkkel) som PLC modulen. Dette utføres ved hjelp av ZAPTEC App.

Når en eller flere ladestasjoner er tildelt samme nettverksnøkkel som PLC modul, vil indikatorene lyse: GRØNT-RØDT-GRØNT

Etter at alle ladestasjonene som skal knyttes til en PLC modul er tildelt nettverksnøkkel (krypteringsnøkkel), vil antall enheter på PLC nettverket være antall ladestasjoner + PLC:

Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.23.33.pngIMG_1007.PNG

 

Ettermontering av ladestasjoner

Ved ettermontering av ladestasjoner på en kurs med kryptert PLC modul, må ladestasjonene krypteres via ZAPTEC App.

Info:
PLC modul kjøpt etter Nov.2019 kommer ferdig kryptert med QR-kode
PLC modul kjøpt før Nov.2019 er uten kryptering og uten QR-kode
PLC modul uten QR-kode? Se denne seksjonen for ettermontering
Kryptering av PLC modul + ladestasjoner kan utføres i ZAPTEC App

Dersom PLC modul har QR kode i dette formatet på seg: 

Skjermbilde_2020-06-12_kl._01.34.21.png

Brukes QR kode for å knytte ladestasjonen mot installert PLC modul.

Ladestasjonen må krypteres for å komme på nett fra PLC nettverket, dette er beskrevet i lengre nede, ZAPTEC App 

Det er også mulig å ta kontakt med Zaptec Support for å få teknisk assistanse til å få kryptert ettermonterte ladestasjoner.

Dette forutsetter da at det er minst 1 ladestasjon som har internett forbindelse til ZAPTEC Portal.

 

ZAPTEC APP

Under i stegene under er hvordan knytte opp ladestasjonene mot PLC modul med QR kode.

 1. Stå nær ladestasjonen

2. Åpne ZAPTEC App

Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.35.36.png

IMG_1016.PNG

 

 

3. Velg "HANDLINGER" (ACTIONS)

Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.36.36.png

IMG_0990.PNG

 

 

4. Velg "Konfigurer ZAPTEC enheter"

Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.22.55.png

IMG_1001.PNG

 

 

5. Vent på at ZAPTEC App skanner etter tilgjengelige ladestasjoner via BLÅTANN eller Trykk "Show List for å se oversikt

Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.38.12.png

 IMG_1002.PNG

 

 

 6. Tast inn PIN kode til gjeldende ladestasjon

PIN koden finner du på følgende plasseringer:
1. ZAPTEC Portal (Ladestasjon innstillinger)
2. Klisterlapp på esken til ladestasjonen
3. Klisterlapp bak brukermanual
4. Klisterlapp på lynpose med SmartKey og 4 muttere

IMG_1003.PNG

 

 

 7. Velg "PLC"

Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.23.50.png

IMG_1007.PNG

 

 

8. Velg "Scan Network Name"

Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.23.24.png

 

 

9. Velg "CAMERA" for å skanne QR-kode fra PLC modul fra mobilkamera

Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.29.21.png

IMG_1008.PNG

 

 

10. Etter at QR kode blir automatisk skannet, trykk "SAVE" i høyre øvre hjørne

Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.25.26.png

 

 

11. Ladestasjon vil nå motta IP adresse fra Nettverket, og antall PLC enheter øke.

Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.26.23.png

Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.23.33.png

Disse stegene gjentas for hver ladestasjon som skal knyttes opp mot PLC modul

 

 

ZAPTEC App -> Actions -> Configure ZAPTEC Devices -> Charger ID -> PLC -> PLC Network

Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.23.33.png

 

Kopier nettverksnøkkel (Network Key) fra ladestasjon

iPhone8_App-v307_x_PLC_Network_NetworkKey_Secured_IMG_0029.PNG

 

Hvis ladestasjonen viser RØDT med UNSECURED i ZAPTEC App (PLC network)
betyr dette at ladestasjonen er ukryptert

iPhone8_App-v307_x_PLC_Network_NetworkKey_Unsecured_IMG_0056.PNG

 

Hvordan bruke eksisterende nettverksnøkkel til ettermontering av ladestasjoner

Hente ut nettverksnøkkel fra eksisterende ladestasjon & Sjekke om ladestasjon er kryptert

Nettverksnøkkel anbefales å kopieres inn notat feltet i ZAPTEC Portal.
Slik at den er tilgjengelig ved ettermontering av ladestasjoner
Eventuelt kan nettverksnøkkel kopieres fra en annen ladestasjon som 
er tilknyttet på samme PLC modul via ZAPTEC App.

Hvis installert PLC modul og resterende ladestasjoner er kryptert, så må du kopiere nettverksnøkkelen (SECURED) fra en annen ladestasjon eller fra notatfelt i ZAPTEC Portal. 

ZAPTEC App -> Actions -> Configure ZAPTEC Devices -> Charger ID -> PLC -> PLC Network

PLC Network meny, Trykk "Set Network Key" og lim inn Nettverksnøkkel, deretter Trykk "SET"

iPhone8_App-v307_x_PLC_Set_New_PLC-networkKey_IMG_0128.PNG

Etter riktig nettverksnøkkel er tastet inn, gå tilbake til konfigurasjons meny, deretter Trykk "Save" for å lagre endringene på ladestasjonen.


Feilsøking

Skjermbilde_2020-06-14_kl._17.44.41.png

Lysdiodene på PLC modul indikerer følgende:

mceclip1.png: Lyser GRØNT når PLC er strømsatt. 

mceclip1.png: Lyser ikke: PLC er IKKE strømsatt

mceclip2.png: Lyser / blinker RØDT når PLC modul kommuniserer med en/flere ladestasjoner.

mceclip2.png: Dersom den lyser GRØNT, har den ikke kontakt med andre enheter på PLC nettet.

Dette skyldes som regel at ladestasjonene ikke er kryptert med samme
nettverksnøkkel som PLC.

mceclip3.png: Blinker GRØNN / GUL når den har kontakt med router.

mceclip3.png: Dersom det ikke er indikasjon her, er den ikke tilkoblet en åpen port på router (brannmur). Selv om den kommuniserer med router, betyr ikke det at den har internett tilgang.

Hvis det er brannmur og sperret utgående porter på nettverket, 
så må følgende porter åpnes: Internett & nettverkskrav

 

Ladestasjonene kommuniserer med PLC via L1 og Null, det er derfor svært viktig at fase rekkefølgen er lik på hele ladeanlegget. 

Dersom ladestasjonene er offline og lys på PLC lyser GRØNT-RØDT-GRØNT, sjekk internett tilkobling/ router.

Dersom en/flere ladestasjoner er offline, men PLC lyser GRØNT-RØDT-GRØNT, sjekk i ZAPTEC app om ladestasjon er kryptert. 

 

Dersom PLC nettverket virker ustabilt kan det skyldes for mange ladestasjoner tilknyttet en PLC, for langt kabelstrekk eller forstyrrelser på strømnettet. Ta gjerne kontakt med ZAPTEC Support for å sjekke dette.

 

 

PLC modul levert ETTER November 2019 fra ZAPTEC

Skjermbilde_2020-06-14_kl._18.00.11.png

 

PLC modul levert FØR November 2019 fra ZAPTEC

Skjermbilde_2020-06-23_kl._16.51.56.png

 

Hvordan bruke eksisterende nettverksnøkkel til ettermontering av ladestasjoner

Se denne: veiledning i ZAPTEC App seksjon

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig