Hvordan sette opp ZAPTEC APM

Hva er ZAPTEC APM?

ZAPTEC APM (Automatic Power Managment) er en sertifisert effektmåler som automatisk måler effektforbruket i bygget eller i husstanden. Den tildeler strøm til elbillading slik at ladesystemet kan oppnå høyest mulig effekt uten å påvirke resten av bygget eller hovedssikringen i husstanden.

ZAPTEC-APM_NO-2.png

Det er svært enkelt å ettermontere ZAPTEC APM i en eksisterende installasjon, eller installere det sammen med nytt ladesystem. 

Hva gjør ZAPTEC APM?

ZAPTEC APM gjør det mulig å utnytte betraktelig mer av kapasiteten i husstanden eller i bygget, da ladestasjon og ladesystem automatisk justerer hvor mye strøm som kan brukes til lading uten at hovedsikring / fellesanlegg overbelastes som følge av overforbruk eller skjevlast.

Som et resultat kan det føre til at installasjoner der det kanskje ikke er nok tilgjengelig kapasitet til ladesystem for elbillading, kan nå installeres uten at det kan føre til økte installasjons kostnader som for eksempel:

 • Anleggsbidrag
 • Oppgradering av hovedinntak
 • Ny transformator
 • ol.

I tillegg til at driftskostnader for strømutgifter og effekt baserte tariffer kan unngås ved å sette effekt budsjett og grenseverdier for ladesystemet i ZAPTEC Portal.

Hvor mange ZAPTEC APM effektmålere finnes det?

Det finnes 2 ulike typer ZAPTEC APM effektmålere:

 1. ZAPTEC APM som bruker HAN porten på AMS strømmåleren
 2. ZAPTEC APM for lokasjoner uten AMS strømmåler (Induktive målertrafoer)

- Privatbolig
I privatboliger er det ZAPTEC APM som brukes. ZAPTEC APM modulen kobles til HAN porten i AMS strømmåleren. For mer informasjon om HOME APM og montering, klikk her.

- Boligselskap og Bedrifter
Hvilken APM modul som er best egnet til deres lokasjon, er avhengig av flere faktorer:

 • Om AMS strømmåler er tilgjengelig eller ikke
 • Plassering av sikringsskap / fordelingstavle / hovedtavle
 • Hvilke målepunkt ladesystemet henter strøm ifra
 • Nettverksløsning
 • Ol.

Kontakt deres ZAPTEC forhandler for mer informasjon om hvilken ZAPTEC APM modul som passer for deres lokasjon.

Er du en ZAPTEC Forhandler? Les mer her om hvordan planlegge installasjon av ZAPTEC APM.

AMS strømmålere

Det finnes flere ulike produsenter av AMS strømmåler på markedet, dette varierer utifra geografisk lokasjon og nettselskap. I Norge så er alle nettselskap lovpålagt (Forskrift) til å tilby målepunkt forbruker tilgang til sine måler og forbruker data fra AMS strømmåleren (oftest via HAN porten). Mer om dette kan du også lese på NEK sine sider her.

Grunnet personvern regler er HAN porten deaktivert som standard, og det er opptil målepunkt forbruker å ta kontakt med sin nettselskap for åpning av HAN port på AMS strømmåleren

Det vil si at hvis det er et boligselskap og/eller bedrifts som skal åpne HAN port på AMS strømmåler som gjelder for den aktuelle AMS strømmåleren som ladesystemet er installert mot.

Dette gjøres enkleste ved å se på Målepunkt-ID (visuelt) på AMS strømmåleren, som verifiseres i faktura fra kraftleverandør. Dette utføres av ZAPTEC installatøren, hvis ZAPTEC APM er utførende part av installasjonen ved oppstart eller ved ettermontering.

Forutsetninger for at ZAPTEC APM med AMS strømmåleren skal støtte full funksjonalitet:

 1. ZAPTEC APM er aktivert med Premium abonnement (med gyldig betalingskort)
 2. ZAPTEC APM montert ihht instruksjons veiledning i APM Quick Guide
 3. ZAPTEC APM er konfigurert med ZAPTEC App (Nettverk & knytning mot ladestasjon/system)
 4. ZAPTEC APM har tilstrekkelig WiFi signalstyrke & internett tilgang
 5. HAN port på gjeldende AMS strømmåler er åpnet ihht Nettselskapets veiledninger og retningslinjer. Les mer her på hvordan åpne HAN port på din AMS strømmåler.
 6. Tilkobling med ekstern micro USB strømforsyning
  (Gjelder for enkelte AMS strømmålere, som f.eks: KAMSTRUP)
 7. Riktig skaleringfaktor (Alle indirekte målt AMS strømmålere

Skaleringfaktor

Direkte målt AMS strømmåler:

I de aller fleste tilfeller i eneboliger så er AMS strømmåleren direkte målt med CT omsetningforhold 1:1, dvs. at målt strøm er samme verdi som sendes ut på HAN porten. Hvis dette forholdet ikke er 1:1 vil avlesningen fra HAN port ikke være riktig, og det må korrigeres med skaleringsfaktor som legges inn i effektstyring for APM i ZAPTEC Portal. 

Indirekte målt AMS strømmåler:

Hvis AMS strømmåleren er indirekte målt (> 63A Hovedsikring) eller at det er et annet forhold på dataverdier ut på HAN port på AMS strømmåleren enn avlest/målt, må riktig CT omsetningforhold på målertrafo korrigeres med skaleringfaktor som legges inn i effektstyring for APM i ZAPTEC Portal. 

Dette er differansen mellom Primærside og Sekundærside av målertrafoen.

Eksempler:

 • CT omsetningforhold er 100:5 = skaleringfaktor på 20 
 • CT omsetningforhold er 50:1 = skaleringfaktor på 50
Notat:
Gjelder vanligvis kun PRO anlegg, og settes opp av ZAPTEC installatøren.

ZAPTEC APM støtter følgende AMS strømmålere i Norge:

AIDON

Enkelte AIDON 3 fas AMS strømmålere rapporterer ikke spenning (V) fra Fase 2 (L2), dette fører til at ZAPTEC APM må estimere og beregne effektforbruk utifra spenningsforhold på Fase 1 (L1) og Fase 3 (L3).

Dette er som følge av HAN grensesnittet på selve AIDON AMS strømmåleren på hvilke dataparameter som sendes ut over HAN porten. 

Det er blitt informert om at enkelte AIDON AMS strømmålere ikke leverer ut strøm fra HAN porten, hvis denne ikke er åpnet fra nettselskapet.

KAIFA

Ingen spesielle notater for KAIFA AMS strømmålere.

KAMSTRUP

KAMSTRUP AMS strømmålere må ha tilleggsmodul for HAN port. Det kan hende at ditt nettselskap ettersender denne ved åpning av HAN port, eller at den allerede er montert ved bytte til AMS strømmåler.

ZAPTEC APM må ha ekstern strømforsyning via vanlig micro USB tilkoblet (eks: mobil lader), dette er fordi HAN porten ikke gir ut tilstrekkelig strøm for å strømsette ZAPTEC APM modulen.

Dette kan være via mobillader i sikringsskapet (DIN skinne Schuko kontakt) eller ved å koble til en micro USB kabel fra en annen husholdningskontakt (Schuko).

Uten ekstern strømforsyning vil ZAPTEC APM modul lades ut raskere enn den lades opp, noe som vil påvirke funksjonaliteten til ZAPTEC APM (effektmåleren) og ZAPTEC Premium (tjenestene).

Les mer her på hvor og hvordan du kan koble til med ekstern strømforsyning.

NURI

Ingen spesielle notater for NURI AMS strømmålere.

Stange Energi AMS strømmålere

AMS strømmålere fra Stange Energi bruker et litt annerledes HAN kommunikasjons grensesnitt ut fra HAN porten, hvis du har en AMS strømmåler fra Stange Energi.

Vennligst ta kontakt med ZAPTEC Teknisk Support, ved å sende inn en henvendelse til:
support@zaptec.com (Husk å oppgi serienummer på APM og Ladestasjon i henvendelsen)

Planlegging og forberedelse av ZAPTEC APM for PRO Installasjoner

ZAPTEC APM som bruker HAN porten på AMS strømmåleren

ZAPTEC APM for lokasjoner uten AMS strømmåler (Induktive målertrafoer)

Hvordan installere ZAPTEC APM

Link til ZAPTEC APM Quick Guide for nedlastning av hurtig guide

Forutsetninger for installasjon

 1. HAN-porten på AMS måleren er deaktivert som standard.
  Ta kontakt med ditt nettselskap for å få den aktivert.
  ZAPTEC APM kan installeres når nettselskapet har bekreftet at HAN porten er åpnet.
 2. ZAPTEC APM må ha internett dekning via trådløst WiFi.
  Det behøver ikke å være samme nettverk som for ladestasjonen.

 3. Ladestasjon må være tilkoblet internett.
  Aktiveres via smart telefon med Android eller iOS, gjennom ZAPTEC App.

For enkelte AMS målere (for eksempel Kamstrup) må ZAPTEC APM tilkobles
ekstern strømforsyning ved å benytte micro-USB inngangen.

Koble til ZAPTEC APM

Koble ZAPTEC APM til HAN port på AMS måleren. Det kan ta opptil 2 minutter før enheten starter.
Det medfølger 1stk, 1 meter Flat Ethernet kabel med RJ45 konnektor, behov for lengre? Les mer her.

Skjermbilde_2020-06-16_kl._18.49.25.png

Hvis HAN port allerede er i bruk er det mulig å koble på Y splitter, slik at flere enheter kan bruke samme HAN port på AMS strømmåleren.

Det som er viktig er at ZAPTEC APM blir tilkoblet med ekstern strømforsyning i tillegg, da HAN porten har begrenset med strøm, og dette deles på alle tilkoblede enheter.

HAN port kommunikasjon går over M-bus (meter-bus) og bruker følgende RJ45 kontakter for kommunikasjon:

On the RJ45 connector, 2 pins are used for HAN (Home Area Network):

 • RJ45 PIN1: +24V M-bus TX
 • RJ45 PIN2: GND

Dette vil si at Y splitteren må hente ut Pin 1 og Pin 2 til begge enhetene som det skal kobles mot.
Pin 3-8 er ikke i bruk

 

Eksempel på hvordan en Y splitter kan se ut:

Skjermbilde_2020-06-17_kl._00.59.40.pngSkjermbilde_2020-06-17_kl._00.59.27.pngSkjermbilde_2020-06-17_kl._00.59.51.pngSkjermbilde_2020-06-17_kl._01.00.01.png

 

Koble til ekstern strømforsyning med micro USB kabel

 På undersiden av ZAPTEC APM så er det inngang for micro USB (HUNN kobling), slik at det lett å benytte en vanlig micro USB kabel (HANN kobling), som for eksempel en mobillader.

 

Ekstern_str_mforsyning_micro_USB.png

 

Beskrivelse av LYS indikator på ZAPTEC APM

Skjermbilde_2020-06-16_kl._20.31.54.png

 

Hvordan konfigurere ZAPTEC APM med ZAPTEC App

 1. Last ned ZAPTEC App fra App Store eller Google play
  Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.35.36.png

 2. Registrer bruker profil  eller logg inn med bruker profil som brukes i ZAPTEC Portal
  IMG_1085.PNG

 3. Trykk på "Handlinger" (Actions) for å komme til Handlingspanelet
  Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.36.36.png

  IMG_1016.PNG

 4. Stå nær i nærheten av ZAPTEC APM og Trykk på "Configure ZAPTEC devices"
  IMG_0990.PNG

 5. Vent til at ZAPTEC APM kobles til i ZAPTEC App eller velg ZAPTEC APM i listen.
  Serienummeret “APMxxxxxx” finner du bak på produktet og på siste side av manualen.
  IMG_1088.PNG


 6. Verifiser med PIN-koden (finnes bak på bakside av APM og siste side av manualen).
  IMG_1064.PNG

 7. Trykk på "Wi-Fi nettverk" for å velge WiFi nettverk APM skal kobles til.
  Tast inn riktig WiFi nettverk passord.

  OBS:
  ZAPTEC APM støtter maks 31 tegn i SSID (nettverksnavn)
  Skjermbilde_2020-06-16_kl._19.24.03.png

  IMG_1065.PNG

 8. Når APM er online. Trykk “Aktiver sikringsvern” (Configure fuse protection).
  Angi størrelsen på hovedsikringen (også kalt overbelastningsvern).
  Størrelsen er oppført på hovedsikringen, og i kursfortegnelse i sikringsskapet.

  Skjermbilde_2020-06-16_kl._19.28.23.png

  __.PNG
  Vanlig hovedsikring for private hjem er 40A, 50A eller 63A.
  For 63A eller høyere, må skaleringfaktor legges inn i ZAPTEC Portal 9. Etter at hovedsikring verdi er lagt inn, vil ZAPTEC APM koble til ladesystemet.
  Ingen ladestasjoner? Gå nærmere, ladestasjon / ladesystem søkes via blåtann.
  IMG_1070.PNG


 10. Når denne meldingen kommer opp, så er ZAPTEC APM ferdig konfigurert.
  ZAPTEC APM er nå knyttet mot ladesystemet og lagt inn i ZAPTEC Portal installasjonen.
  IMG_1074.PNG

 

Kommer denne meldingen opp? Da har din innlogget bruker profil i
ZAPTEC App ikke tilgang til ZAPTEC Portal installasjonen (Eier-rolle)

Kontakt din ZAPTEC installatør for at din bruker profil får tilgang

         IMG_1071.PNG

 

Feilsøking

Får ikke kontakt med ZAPTEC APM via ZAPTEC App

 1. Stå nær ZAPTEC APM, oppkobling mot ZAPTEC App er over blåtann.
 2. Bekreft at HAN port er åpnet fra nettselskapet.
  Hvis HAN port ikke er åpnet kan det hende at ZAPTEC APM ikke får strøm.
 3. Koble fra ZAPTEC APM fra AMS strømmåleren, vent 1 minutt og koble på igjen.

Har ikke tilgang til å legge aktivere sikringsvern

 1. Kontakt din ZAPTEC Installatør
 2. Oppgi e-post adresse som brukes til bruker profilen
 3. Etter tilgang er gitt på installasjonsnivå, logg ut og inn igjen av ZAPTEC App.

Aktivering av ZAPTEC Premium abonnement

For at ZAPTEC APM er aktiv, så må det være et aktivt ZAPTEC Premium abonnement.
Hvis betalingskortet som tidligere er benyttet er utløpt, må det legges til et nytt betalingskort.

 1. Logg inn med din bruker profil i ZAPTEC Portal 
 2. Klikk på fanen Installasjoner
 3. Klikk på fanen Innstillinger
 4. Klikk på fanen Tilleggstjenester
 5. Velg Legg til betalingskort og legg inn kort detaljer
 6. Deretter velger du Abonner

Lav ladehastighet

ZAPTEC ladesystemet vil alltid gi maksimal lade hastighet. Du kan lese mer om lade hastighet i denne artikkelen.

Hvis ovennevnte artikkel fortsatt ikke forklarer hvorfor lade hastigheten er lavere enn forventet, så kan du sjekke følgende steg for å utelukke de "vanligste" kildene.

 1. Sjekk i ZAPTEC Portal at ladestasjon og ZAPTEC APM er tilkoblet WiFi.
  Hvis ladestasjon og/eller ZAPTEC APM er uten internett forbindelse, så går ladesystemet i offline modus (fall-back løsning). Dette er en sikkerhetsfunksjon for å sørge for at ladesystemet ikke overbelaster hovedsikring.

 2. Sjekk i effektstyringsfanen i ZAPTEC Portal, at tidsperiode for aktiv lading ikke ble redusert som følge av høyt forbruk i husstand eller bygg.

 3. Usikker på om ladekabelen din står i stil med ladekapasiteten til kjøretøyet ditt. Ta en titt på statusfanen på ladestasjonen i ZAPTEC Portal under aktiv lading. Der står det oppført hva maks strømgrense på ladekabelen er.

Hvis dette fortsatt ikke gir en god begrunnelse for hvorfor lading er lavere enn det kjøretøy og ladekabel kan ta imot. Kan det være enkelte innstillinger i ZAPTEC Portal og/eller forbruksmønstre som fører til justeringer.

ZAPTEC APM effektmåleren med ZAPTEC ladestasjoner med aktiv "Stand-alone modus)

Hvis Stand-alone modus (selvstendig modus) er aktivert, så er ladestasjonen(e) aktivert med å utføre lading uavhengig av administrasjons verktøyet, ZAPTEC Portal

 1. Sjekk at ZAPTEC ladestasjonen(e) IKKE er aktivert med "Stand-alone modus" i ZAPTEC Portal
 2. Dette er vises med grå sirkel rundt ladestasjonen slik:

(Med stand-alone modus)Frakoblet_Ikon_WiFi_Standalone.pngFrakoblet_Ikon_WiFi.png(Uten stand-alone modus)

Dette kan deaktiveres i ZAPTEC Portal på ladestasjonens innstillings fane 
Eller ved å bruk av ZAPTEC App (krever PIN kode)

 

Spørsmål & Svar

Kan jeg montere APM modulen i sikringsskapet selv?

Sørg for å lese instruksen som medfølger ZAPTEC APM, link til APM Quick guide.

 • APM modulen krever ingen videre montering* enn å koble til med den medfølgende nettverkskabelen i ZAPTEC APM og deretter inn i HAN porten på AMS måleren.

 • APM modulen kommer med dobbeltsidig tape, og kan lett festes inne i sikringsskapet eller på utsiden. 

 • APM modulen kobles til trådløst WiFi som beskrevet i seksjon konfigurasjon av ZAPTEC App med ZAPTEC App.

 • Hvor sterk WiFi signalstyrke ZAPTEC APM mottar, er avhengig av flere faktorer:
  Plassering, WiFi signalstyrke,  WiFi signalforstyrrelser, Nettverks innstillinger.

  WiFi signalstyrke kan leses ut i effektstyringsfanen i ZAPTEC Portal


*Hvis KAMSTRUP AMS strømmåler så må ekstern strømforsyning kobles til med micro USB kabel (medfølger ikke).

Kan boligselskapet jeg er en del av få installert ZAPTEC APM?

Alle ZAPTEC ladesystem og ladeshar mulighet til å få ettermontert APM tilleggs funksjonalitet.

Hvor kan jeg som er installasjonseier bestille ZAPTEC APM?

For ZAPTEC HOME kunder, så kan det letteste å bestille ZAPTEC APM via Premium abonnement, som gjøres direkte i ZAPTEC Portal, se seksjon over for Aktivering av ZAPTEC Premium abonnement eller les mer i Artikkel om ZAPTEC Premium

For bestilling av ZAPTEC PRO APM (Boligselsap / Bedrift), så er det enklest å kontakte deres ZAPTEC Installatør.

Jeg har fått installert ZAPTEC ladestasjon i min husstand. Kan jeg få installert ZAPTEC APM i mitt sikringsskap?

Ja, det kan du!

Med ZAPTEC HOME ladesystemet kan du ha inntil 3 (tre) ladestasjoner montert på samme installasjon og på samme ladekurs. 

ZAPTEC APM sørger dermed for at alle 3 ladestasjonene kan utføre lading på en trygg og smart måte for lading i hjemmet ditt. Der all tilgjengelig kapasitet fordeles og justeres helt automatisk utifra bruk og utifra forbruk i husstanden.

Aktiver ZAPTEC Premium abonnement for å få tilsendt ZAPTEC APM.

Vi har en APM installert, men den er ikke aktivert. Hvordan aktiverer jeg APM tilleggsfunksjonalitet i ZAPTEC Portal?

Logg deg inn på ZAPTEC Portal, klikk deg inn på din installasjon, velg deretter tilleggstjenester under fanen innstillinger, her vil du kunne starte et ZAPTEC Premium abonnement 

Hva må jeg gjøre for å aktivere min ZAPTEC APM modul?

Dersom du har aktivert ZAPTEC Premium abonnement vil du få tilsendt en ZAPTEC APM innen 14 dager. Til den adressen du oppfører i Premium abonnement skjemaet.

 1. For å kunne ta i bruk ZAPTEC APM, må du først kontakte nettselskap i ditt distrikt for å be om og få åpnet HAN porten i din AMS måler.

 2. AMS strømmåleren er plassert i ditt sikringsskap, og APM modulen kobles til HAN porten via medfølgt nettverkskabel.
  For mer informasjon om montering av din APM modul, klikk her
For de nettselskapene som ønsker skriftlig e-post, vse forslag til forespørselen du kan sende inn til ditt nettselskap:
Jeg referer til kundenummer [SETT INN DITT KUNDENUMMER] og 
jeg ønsker å åpne HAN porten på AMS strømmåler, [Sett inn Målepunkt-ID].
Kan dere hjelpe meg med det? 

 

Hvordan aktiverer jeg APM modulen med Premium Abonnement?

Hvis du allerede har ZAPTEC APM effektmåleren, så kan denne brukes og monteres ihht forutsetninger og veiledninger i seksjonene over.

ZAPTEC APM må fortsatt ha et aktivt Premium abonnement, men det er ikke behov for å bestille/vente på en ny fysisk ZAPTEC APM effektmåler for å aktivere Premium abonnementet

1. Du kan opprette ZAPTEC Premium ved å følge linken via invitasjons e-post, du skal ha fått tilsendt av din ZAPTEC installatør etter fullført montering og installasjon av ZAPTEC HOME.

Dersom du godtar avtalevilkårene for ZAPTEC Premium abonnementet, vil du få tilsendt en ZAPTEC APM modul kostnadsfritt i posten.

For mer informasjon om installasjon av ZAPTEC APM, klikk her.

2. Dette gjør du ved å følge stegene listet opp nedenfor:
- Logg inn med din brukerprofil i ZAPTEC Portal
- Klikk på fanen Installasjoner
- Klikk på fanen Innstillinger
- Klikk på fanen Tilleggstjenester
- Velg Legg til betalingskort og fyll inn kortdetaljer
- Avslutt med å klikke på Abonner knappen

Ditt ZAPTEC Premium abonnement vil tre i kraft så snart transaksjonen har blitt godkjent. 
ZAPTEC APM blir sendt til adressen som er registrert under din installasjon i ZAPTEC Portal. 

Før ZAPTEC APM modulen kan tas i bruk, må HAN porten på din AMS strømmåler åpnes av ditt nettselskap

Etter innlogging i ZAPTEC Portal ved valg av din installasjon, får du opp følgende visning:

ZAPTEC_Portal_tilleggstjenester.png

 

Under fanen Innstillinger kan du velge Tilleggstjenester helt til høyre som bildet under viser:

Portal_opprett_abonnement_.png

 

Klikk på Legg til betalingskort og fyll inn kortdetaljer

Legg_inn_betalingsdetaljer.png

 

Til slutt kan du velge Abonner, og ved å klikke på OK, gir du bekreftelse på at du godkjenner at ditt betalingskort belastes med 39,- per måned.

Bekreftelse_pa__betalingskort.png

Før du har mottatt ZAPTEC APM i posten, anbefaler vi at du begynner med å åpne HAN porten på din AMS strømmåler, ved å kontakt ditt nettselskap. Dette vil spare deg for unødvendig behandlingstid. 

Etter du har mottatt ZAPTEC APM i posten, anbefaler vi at du følger stegene nøye i ZAPTEC APM Quick Guide, eller ved å følge veilednings stegene i seksjonene over.

 

Mer informasjon om ZAPTEC Premium kan du lese mer om her

Artikkelen om ZAPTEC Premium

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig