Starter ikke lading

Hvis ladingen ikke starter, er det viktig å se på statusindikatoren på ladestasjonen. Denne vil vise ulike farger og indikasjoner utifra lade status og situasjon.

Oversikt av status indikator

Ladestasjonen indikerer GRØNN

Kontinuerlig GRØNN indikasjon

Klar og tilgjengelig for lading
Hvis tilkoblet til kjøretøy, indikerer dette at kjøretøyet har sluttet å trekke strøm fra ladestasjonen.

Blinkende GRØNN indikasjon

Autentisering OK
Indikatoren blinker hvert 30. sekund indikerer at ladestasjonen er uten nett

Ladestasjonen indikerer BLÅTT

Ladestasjonen indikerer BLÅTT

Når ladestasjonen indikerer BLÅ, indikerer dette at ladingen er godkjent for å starte og vil starte etter at kjøretøyet begynner å trekke strøm fra ladestasjonen.

Pulserer BLÅ indikasjon

Når ladestasjonen blinker BLÅ, indikerer dette at ladingen aktivt pågår og ladekabelen er låst til ladestasjonen for å forhindre uautorisert frakobling under lading. For å avbryte og / eller stoppe lading, gjøres dette fra kjøretøy side ihht kjøretøyets instruksjons. Dette kan være å låse opp kjøretøyet, låse opp ladekabel fra kjøretøyet og koble fra ladekabelen.

Kontinuerlig BLÅ indikasjon

Hvis ladestasjonen indikerer kontinuerlig BLÅ, men ladingen indikerer ikke aktiv lading på ditt elektriske kjøretøy eller Plug-in hybrid.

Utfør følgende steg:

 1. Kontroller kjøretøyets ladeinnstillinger i henhold til produsentens instruksjonsveiledning.
 2. Kontroller at kjøretøyets ladeinnstillingene er satt til å starte umiddelbart
 3. og / eller det er ikke satt noen begrensninger for batteriets ladekapasitet
 4. Forsikre deg om at ladekabelen er plugget helt inn i ladeuttaket på ladestasjonen.

ZAPTEC HOME - Smart økomodus aktivert

 1. Hvis Smart økomodus er aktivert, starter ladingen i henhold til innstillingene for Eco-modus i ZAPTEC Portal.
 2. For å starte ladingen umiddelbart kan du bruke ZAPTEC App for å slå av Smart økomodus i Dashboard.
 3. For å endre innstillingene for Smart økomodus, må du logge inn på ZAPTEC Portal.

Ladepause

Enkelte kjøretøy utfører en ladepause under ladesyklusen og / eller hvis batteriet overskrider en viss temperaturgrense under lading (kjøretøyets sikkerhetsfunksjoner).

Aktiv lading gjenopptas automatisk når kjøretøyet gjenopptar ladingen.

Ladestasjonen indikerer RØDT

Ladestasjonen indikerer RØDT

Når ladestasjonen indikerer RØDT, indikerer dette at ladingen ikke har blitt godtatt på grunn av autentisering har mislyktes. Eller at ladingen er avbrutt på grunn av en aktiv sikkerhetsfunksjon som følge av en ladefeil.

Blinkende RØD indikasjon

Når ladestasjonen blinker RØDT, indikerer dette at ladingen er avvist.

Autentisering mislykket:

 1. Sjekk at RFID ladebrikken / ladekortet er registrert på din brukerprofil i ZAPTEC App
 2. Sjekk at brukerprofilen din har tilgang til å starte lading på installasjonen og / eller gjeldende ladestasjon i ZAPTEC Portal.
 3. Kontakt deres anleggseier og / eller installatør for å få tilgang til ladeanlegget.

Hvis status indikatoren blinker RØDT med 30 sekunders intervaller, betyr det at den ikke har blitt aktivert i ZAPTEC Portal. Kontakt anleggseier og / eller installatør.

Kontinuerlig RØD indikasjon

Når ladestasjonen har kontinuerlig RØD indikasjon, indikerer dette at ladingen er avbrutt på grunn av en advarsel og at en sikkerhetsfunksjon er aktivert på ladestasjonen som følge av ladefeil.

Utfør følgende steg:

 1. Koble ladekabelen fra kjøretøy og ladestasjon
 2. Hvis status indikatoren på ladestasjonen går til HVIT eller GRØNN
 3. Koble ladekabelen til ladestasjonen på nytt i kjøretøyet deretter i ladestasjonen
 4. Utfør autentisering for å starte ladingen (hvis gjeldende)

Hvis ladingen ikke starter og indikatoren lyser RØDT igjen, indikerer dette en mulig feil med ladekabel og / eller kjøretøy.

Advarsler og ladefeil informasjon fra ladestasjonen

Du kan få informasjon om forekommet advarsel og ladefeil i ZAPTEC App og / eller i ZAPTEC Portal.

For å se advarsel og ladefeil i ZAPTEC App behøver du ladestasjonens serienummer og PIN-kode (hvis du ikke har tilgang til den gjeldende ladestasjonen)

For å se advarsel og ladefeil i ZAPTEC Portal behøver du tilgang til den aktuelle ladestasjonen.

ZAPTEC App

 1. Logg på ZAPTEC Appen
 2. Velg Handlinger
 3. Velg Konfigurer ZAPTEC enheter
 4. Velg ladestasjonen du vil se advarsel på.
 5. Når appen har koblet seg til ladestasjonen, vises et RØDT felt når laderen har aktiv advarsel.

ZAPTEC Portal

 1. Logg inn i ZAPTEC Portal
 2. Velg fane Ladestasjoner
 3. Velg den gjeldende ladestasjonen fra listen
 4. Velg fane Status for å se advarsel og instrukser.

Fremgangsmåte som må utføres hvis brukerprofilen din ikke har tilgang til den gjeldende ladestasjonen:

 1. Logg inn i ZAPTEC Portal
 2. Velg brukerprofil (øvre høyre hjørne)
 3. Velg Verktøy i menyen
 4. Velg Feil på ladestasjon
 5. Skriv inn serienummeret på ladestasjonen
 6. Trykk på Søk
Ladestasjonen indikerer GULT

Blinker GUL indikasjon

Når ladestasjonene blinker GUL, betyr dette at ladestasjonen venter på en handling.

Systemet starter opp

Det tar vanligvis 2-3 minutter for at ladestasjonen starter opp etter en omstart. Tilkoblingen til ZAPTEC Portal kan vise et forsinket svar, basert på internettforbindelsen og utifra kommunikasjonsutstyr som leverer internett forbindelsen.

Venter på autentisering

Ladesystemet og / eller ladestasjoner som er aktivert med autentisering (bruker tilgang), tillater ikke start av lading før brukeren har autentisert seg mot ladestasjonen for å få lov til å starte lading.

ZAPTEC Autentisering

Hvis autentisering metode er ved å bruke ZAPTEC Portal, må brukerene ha en registrert brukerprofil med tilgang i ZAPTEC Portal for å få lov til å starte lading.

Bruker tilgang administreres av anleggseier eller installatør, hvis brukerprofilen din ikke har tilgang til å starte lading. Dette utføres og administreres av anleggseier eller installatøren for deres ladeanlegg.

Brukere kan velge å registrere en RFID- eller NFC ladebrikke og / eller ladekort mot sin brukerprofil, i stedet for å bruke ZAPTEC App for å autentisere seg og starte ladingen.

Betalingstjeneste

Hvis autentisering metode er ved bruk av en tredjepart eller betalingsoperatør.

Må brukere være registrert i systemet til betalingsoperatør, etterfulgt av instruksjonene for hvordan starte lading gitt av gjeldende Betalingsoperatør.

Ladeanlegg som er aktivert med Betalingsoperatør, er vanligvis merket med instruksjoner og kontaktinformasjon. Hvis ladestasjonen ikke er merket med instruksjoner, anbefaler vi at du informerer Betalingsoperatør og anleggseier av ladeanlegget.

Venter på ZAPTEC Portal

Hvis internettforbindelsen er treg, eller hvis det utføres vedlikehold i ZAPTEC Portal, kan det hende at det oppstår en kort tilkoblings forsinkelse.

Koble til ladekabelen og utfør autentisering (om nødvendig), og ladingen starter når tilkoblings- og startkommando er blitt kommunisert til ladestasjonen.

Kjøretøy lagt til kø

Når et kjøretøy legges i kø, betyr dette at tilgjengelig strøm fra strømnettet og / eller installasjonen er under minimum strøm begrensningene som er fastsatt av anleggseier eller installatør.

Start av lading starter umiddelbart når det er tilgjengelig ladestrøm fra strømnettet og installasjonen.

Det kan være flere årsaker til at ladingen er lagt til i køen:

Mindre enn minste ladestrøm er tilgjengelig i installasjonen

Kø vil oppstå hvis tilgjengelig ladestrøm er under minimumsstrøm på ladeanlegget og / eller på individuelle ladestasjoner.

Standard innstilling for minimum ladestrøm er 6A.

Anleggseier av ladesystemet har aktivert tidsstyrt effektstyring

Redusert tilgjengelighet i bestemte timer og / eller åpningstider for ladeanlegget.

Dynamisk fase- og lastbalansering med bygningen og / eller huset (APM)

Det er målt et høyt forbruk, som har ført til redusert lading eller satt til kø, på grunn av redusert tilgjengelig strøm i øyeblikket.

Spørsmål eller bekymringer om kø funksjon?

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående kø, kontakt deres anleggseier eller installatør.

Ladestasjonen indikerer LILLA

Blinker LILLA indikasjon

Når ladestasjonene blinker LILLA indikasjon, betyr dette at det er en aktiv programvare oppdatering som pågår. Ladestasjoner vil ikke bli oppdatert under lading, men kan starte oppdateringsprosessen etter at kjøretøyet har koblet seg fra ladestasjonen.

For ytterligere informasjon om ny programvare, vennligst se følgende artikler:

Release notes - ZAPTEC Ladestasjoner - Firmware Oppdateringer

Release notes - ZAPTEC Portal - Oppdateringer

Ladestasjonen har ikke indikasjon

Indikator er av, men blinker RØDT hvert 30. sekund = Ladestasjonen er deaktivert i ZAPTEC Portal

Kontakt deres deres anleggseier eller installatør.

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 11 syntes dette var nyttig