Ladestasjon uten nett WiFi

Internett tilkoblede enheter kan miste forbindelsen med internett eller nettverksutstyr ved enkelte anledninger. ZAPTEC-enheter er designet for automatisk å koble til igjen når det er tilgjengelig internett. Hvis dette ikke skjer, følg instruksjonene for feilsøking for å identifisere tilkoblings problemet.

Internett & Nettverkskrav

Bak en brannmur? Før du fortsetter, kan du sjekke Internett & Nettverkskrav og forsikre deg om at den er konfigurert for våre produkter.

Kontaktpunkt

Eventuelle feil på Internett tilkoblingen, problemer eller hendelser, skal alltid henvises til Internett leverandør (ISP), kontaktpunkt for kjøp eller installatør. Hvis kontaktpunkt for kjøp og / eller installatør mener at det kan være et tilkoblingsproblem i ZAPTEC, vil kontaktpunkt for kjøp og / eller installatøren kontakte ZAPTEC Teknisk Support for veiledning og videre assistanse.

Oversikt

Denne artikkelen gjelder alle scenarier der WiFi tilkoblinger ikke blir opprettet.

Trådløs WiFi internett forbindelser kan påvirkes av flere eksterne faktorer basert på;

 • Internett tilkobling
 • Dekning og signalstyrke
 • Ytre påvirkninger som f. eks interferens
 • Lokale nettverksinnstillinger og nettverksutstyr

Endringer på nettverksinnstillinger?

Hvis ladeanlegget ikke tidligere har vært på nett (online) med WiFi tilkobling, eller SSID (WiFi nettverksnavn) og / eller WiFi passordet på WiFi tilkoblingen er oppdatert eller endret.

Info

Start med å konfigurere ladestasjonen(e) ved å bruke ZAPTEC App på lokasjon.

Teknisk bruksanvisning: Slik konfigurerer du ZAPTEC-enhet med WiFi tilkobling

Oversikt feilsøkings instrukser

I seksjonene nedenfor er det opplyst steg for steg feilsøkings instrukser for hvordan du kan identifisere og løse tilkoblingsproblemer i henhold til gjeldende scenario.

  >
 • Du bør ha fysisk tilgang til ladestasjonen for å feilsøke.
 • Hvis du ikke er på stedet, vil ladestasjonen automatisk prøve å koble seg til WiFi nettverket ditt med jevne mellomrom.
 • Hvis ladestasjonen kobler fra og til ofte, er de vanligste årsakene knyttet WiFi og Nettverksinnstillinger, WiFi dekning og / eller WiFi forstyrrelser (interferens) fra andre nærliggende WiFi nettverk på samme WiFi kanalvalg.

Ladestasjonen er frakoblet - 2.4 GHz WiFi nettverket

Ustabilitet og jevnlig internett frafall.

Hvis the er hyppig tilkobling frafall og ustabilitet på WiFi tilkoblingstid

Start med å sjekke og bekrefte at internett- og nettverksinnstillingene på det aktuelle nettverks utstyret er i samsvar med våre produkters internett og nettverkskrav.

Tilgang til å sjekke internett og nettverkskrav?

Ikke tilgjengelig eller ikke i stand til å utføre disse kontrollpunktene? Kontakt IT-administrator, Internett leverandør eller kontaktpunkt for kjøp for å få mer informasjon og veiledning, og videresend våre produkters internett og nettverkskrav som referanse.

Krav til WiFi tilkobling:

 • Innstillinger for brannmur og nettverksikkerhet er i henhold til våre produkters internett og nettverkskrav securityKommunikasjonen mellom ladestasjon og ZAPTEC Portal er kryptert.
 • Tilgangspunkt, router og / eller modem er aktivert og gir 2.4 GHz WiFi

  warning5 GHz WiFi støttes ikke

 • Tilgangspunkt, router og / eller modem er satt til en fast 2,4 GHz-kanal mellom 1 og 11

  warning2.4 WiFi kanalvalg 12 og 13 støttes ikke

 • WiFi-dekning på 2,4 GHz til ladestasjonen er mer positiv enn -70 dBm

  InfoLav WiFi dekning kan skyldes fysisk blokkering og/eller interferens fra andre nærliggende WiFi nettverk

Slik kobler du ladestasjonen til WiFi på nytt

Hvis ladeanlegget tidligere har vært på nett (online), og internett- og nettverksinnstillingene ikke er endret (WiFi navn / Passord), fortsett med å starte WiFi tilkoblingen på nytt.

InfoHvis det er utført endringer på WiFi navn (SSID) og/eller WiFi passord. Må ladestasjonen konfigureres med ZAPTEC App, se denne artikkelen om hvordan utføre WiFi konfigurasjon i ZAPTEC App.

 1. Restart ladestasjonen med ZAPTEC App (krever tilgang eller PIN-kode for det aktuelle produktet) InfoPIN kode er tilgjengelig i ZAPTEC Portal (ladestasjon innstillinger), bak brukermanual og utenpå eske.
 2. ELLER utfør omstart ved å slå av / på med å vippe ned forankoblet vern i sikringsskapet.
 3. Etter restart / omstart, vil systemet starte opp i løpet av 2-3 minutter.

Statusindikatoren lyser kontinuerlig GRØNN eller HVIT

Hvis ladestasjonen indikere kontinuerlig GRØNN eller HVIT i statusindikatoren, etter at oppstarts sekvensen er fullført, kan dette indikere at WiFi tilkobling er opprettet.

InfoLadestasjons tilkoblingsstatus vil også være tilgjengelig i ZAPTEC App & ZAPTEC Portal etter et par minutter.

Hva skyldes det at den kom på nett etter en omstart?

Hvis ladestasjonen ikke har mottatt ny IP adresse fra WiFi nettverket, vil ladestasjonen etter mange forsøk tildele en selvtildelt IP adresse. Dette kan skje hvis tildelt IP adresse utløper og ikke lengre er gyldig. Da vil en restart og/eller omstart føre til at ladestasjonen utfører en ny spørring etter gyldig IP adresse fra WiFi nettverket.

infoHvis dette oppstår ofte så kan det være relatert til lav WiFi dekning og/eller intereference.

Fortsatt ikke på nett etter 5 minutter?

Hvis ladestasjonen ikke tilkobles til WiFi nettverket etter restart / omstart, betyr dette at det må utføres ytterligere feilsøking

Feilsøking av WiFi tilkobling og dekning

infoFor å feilsøke WiFi tilkoblingen, start med å sjekk WiFi, Router og Nettverksinnstillinger

 • Sjekk at 2,4 GHz WiFi er aktivert i router innstillingene warning5 WiFi GHz støttes ikke
 • Sjekk at innstillingene for 2.4 GHz WiFi router / nettverk er på kanalvalg mellom 1 og 11. Info2.4 GHz WiFi Kanalvalg 12 og 13 støttes ikke

  Hvis 2.4 GHz WiFi router / nettverk er satt til automatisk kanalvalg, er det anbefalt å sette til et fast kanalvalg mellom 1 og 11.

 • Sjekk at andre enheter kan tilkobles til 2.4 GHz WiFi nettverket med en annen enhet i samme område der ladestasjonen er montert.
 1. Koble til WiFi med en annen enhet i området med ladestasjonen.

  Hvis du bruker en mobiltelefon, kan du slå på flymodus og deretter slå på WiFi for å forsikre deg om at du ikke bruker mobildata for å teste nettverksforbindelsen din.

 2. Koble til samme WiFi navn (SSID) og WiFi passord som er konfigurert på ladestasjonen.

  InfoHvis du ikke kan koble til WiFi nettverket, fortsett til punkt Utfør en omstart av ruteren

 3. Hvis du kan koble til WiFi-tilkoblingen, må du observere og sjekke WiFi-dekningen på enheten. InfoZAPTEC-produkter bruker den sterkeste WiFi-antennen som er tillatt i henhold til EMC-direktiver og forskrifter. Imidlertid vil en mobiltelefon indikere en høyere dekning ettersom mobiltelefoner ikke er begrenset til de samme EMC-direktiver og forskrifter. Betydning, en lav dekning indikasjon på mobiltelefon vil bety at ladestasjonen har utilstrekkelig WiFi-dekning.
 4. Utilstrekkelig eller lav WiFi-dekning? Fortsett til seksjonen: Forbedre WiFi-dekning

Hvis du ikke kan koble til WiFi-tilkoblingen ved hjelp av en annen enhet, fortsetter du til neste trinn.

Utfør en omstart av routeren

Når du starter routeren på nytt vil du tilbakestille internett forbindelsen. Du bør også ta en omstart av WiFi ekstendere, tilgangspunkter eller repeater.

 1. Koble fra strømforsyning til modemet og ruteren. Du kan ha et kombinasjonsmodem / ruter, eller de kan bestå av separate enheter. Alle lysene på modemet og ruteren skal være slått av.
 2. Vent i 30 sekunder, koble deretter modemet og ruteren på igjen.
 3. Vent til Modemet og routeren er , vent et par minutter eller til du ser jevn strøm og tilkoblingslamper.
 4. Alle utstyrsprodusenter og utstyrsleverandører er forskjellige: Du må kanskje se routerens brukerhåndbok for spesifikke instruksjoner om hvordan du starter ruteren på nytt.

Forbedring av WiFi dekning

 1. Flytt ruter, extender, repeater eller tilgangspunkter nærmere ladestasjonen.

  InfoNoen WiFi-produkter har spesifikke posisjoneringskrav, se brukermanual for spesifikke veiledning og instruks for hvilke antenne vinkel eller plasser som gir best dekning.

 2. Selv om ladestasjonen ikke er så langt fra routeren din etc., kan det være forskjellige materialer (vegger, gulv, metall, betong, gips) som kan blokkere og begrense WiFi signalet. Minimer antall fysiske hindringer mellom ladestasjonen og WiFi utstyret. InfoLadestasjonens WiFi antennen er plassert foran ladestasjonen.
 3. Se etter forstyrrelser fra andre nærliggende WiFi nettverk. Interferens kan være problematisk der det er flere nettverk som opererer på samme WiFi kanal (frekvensbånd). Endre kanal på routeren din. Henvis til routerens brukerhåndbok for å endre kanalvalg. warningRouter må bruke og være aktiv med 2.4 GHz frekvens for å være kompatibel og støttet. infoFor mer informasjon vedrørende WiFi interferens,
 4. Kontroller for interferens fra eksterne kilder. Det finnes en rekke husholdningsapparater og enheter (TV, mikrobølgeovn, baby monitorer, frekvens sendere) som kan forårsake trådløs forstyrrelser. Plasser routeren lengre unna fra disse enhetene for å forbedre routerens ytelse.

Andre påvirkninger

Hvis ladestasjonen er tilkoblet til 4G modem, kan det ha utilstrekkelig størrelse på datapakken, som kan være årsaken til at nettverkshastighet (bredbånd) reduseres eller er periodevis nede. Dette kan oppstå hvis det er andre tilkoblede enheter som bruker høy båndbredde og / eller datamengde. Sjekk 4G abonnement leverandør for å se hvilke datamengde som gjenstår og hva som brukes jevning. InfoHver ladestasjon bruker ca. 4mB for hver ladesyklus som utføres.

Vedlikehold

Bransje ledere anbefaler å koble fra routeren en gang i måneden i 30 sekunder og deretter koble den til igjen. Dette hjelper til med å tømme unødvendig lagret minne som kan redusere ytelsen til nettverket. </P<

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 8 syntes dette var nyttig