Legg til Installasjon i ZAPTEC Portal

Denne tekniske artikkelen er for installatører og partnere som har utvidet service tilgang for å legge til installasjoner i ZAPTEC Portal. En ZAPTEC Portal installasjon er en virtuell installasjon for å kunne administrere ladeanlegget og utføre Dynamisk last- og fasebalansering for ladeanlegget, som sikrer at den tilgjengelige kapasitet utnyttes fullt ut basert på aktiv lading uten å reservere "statisk" ladestrøm til hver enkelt ladestasjon stasjon ikke i bruk.

Viktig informasjon

info Dynamisk last- og fasebalansering utføres i det skybaserte administrasjonsverktøyet, ZAPTEC Portal. Det er behøves kun en aktiv internett forbindelse, som ladeanlegget er konfigurert mot.

info Installasjonen i ZAPTEC Portal må representere den fysiske installasjonen på lokasjonen.

error Hvis den virtuelle installasjonen i ZAPTEC Portal ikke satt opp i henhold til den fysiske elektriske installasjonen på lokasjon; kan overbelastningsvern utløses, advarsler & ladefeil og/eller uforutsett ladeoppførsel oppstå.


Er deres firma en ny partner?

Ta kontakt med din ZAPTECs salgsrepresentant eller ved bruk dette skjemaet for å videresende forespørselen din til vårt salgsteam. For å få utvidet service tilgang registrert for deres firma.

Firmaet ditt vil da kunne administrere hvilke brukere i ditt firma som skal ha tilgang til å Legge til og administrere installasjoner for deres firma i ZAPTEC Portal.

Ønsker du å legge til installasjon, men brukerprofilen din har ikke tilgang?

Vennligst ta kontakt med kollegaen din som administrer tilgang for deres firma brukergruppe.
Når tilgang er lagt til i ZAPTEC Portal, vil brukerprofilen din kunne legge til, administrere og se installasjoner som er opprettet i ZAPTEC Portal av deres firma.


Hvordan legge til en installasjon

  1. Logg på med din brukerprofil i https://portal.zaptec.com.
  2. Velg fanen Installasjoner
Er Installasjoner fanen ikke tilgjengelig?

Hvis fanen Installasjoner ikke er til stede, betyr det at din Brukerprofilen ikke har tilgang til Installasjoner.
infoKontakt kollegaen din for å få tilgang til bedriftens brukergruppe
Eller kontakt support_agent ZAPTEC Teknisk Support for videre assistanse på hvem deres brukergruppe administrator er for deres brukergruppe.

  1. Velg add_circle Legg til installasjon i Installasjoner fanen
  2. Fullfør Installasjons skjemaet
Navn
Tast inn navn for installasjonen
Navnet på installasjonen vil være synlig i Installasjoner oversikten
Adresse
Adresse for installasjonens fysiske lokasjon
Adressen vil komme opp i kartet etter installasjonen er lagt til
Adressefeltet er valgfritt, men kan brukes til å søke etter installasjon utifra adresse
Kategori
Velg kategori for installasjonen
info Velg Privat for eneboliger, villaer og hytter
Land
Velg hvilket land installasjonen befinner seg i
info Dette gir ladeanlegget blant annet riktig tidssone for Tidsstyrt effektstyring
Type
Velg installasjons type
PRO for System installasjoner med en eller flere ladekurser opptil 63A & ubegrenset antall ladestasjoner
HOME for enebolig installasjoner med en ladekurs opptil 32A og opptil 3 ladestasjoner på samme ladekurs
info HOME installasjoner kan bli lagt til med bruk av HOME installasjonsveileder i ZAPTEC App
info HOME ladestasjoner kan ikke bli lagt til i PRO installasjoner
info PRO ladestasjoner kan bli lagt til i HOME installasjoner
Strømnett
Velg strømnett & med antall faser som ladeanlegget er installert med (1 eller 3-fas)
errorStrømnettet må stemme overens med det ladestasjonen måler av tilførselsspenning
Vern for ladeanlegg (A)
Denne verdien representerer toppen av hierarkiet, og er den maksimale tillatte ladestrømmen for ladeanlegget.
info Dette kan være en fiktiv verdi eller verdi for det fysiske overbelastningsvernet.
warning Hvis ladekurser med ladestasjoner installert på separate distribusjonsskap / sikringsskap / tavlerom, må det legges til en installasjoner for hvert.
 1. Velg legg til
  For å fullføre registreringen for installasjonen
 2. info Du kan legge til detaljer i Notatfeltet (valgfritt)

  Hvis du har installasjons spesifikke detaljer, kan disse legges til i notatfeltet. Trykk på lagre etter notatene er lagt til.Hvordan legge til Kurser i installasjonen

Etter du har opprettet instlalasjonen i ZAPTEC Portal, legges ladekurser til ihht den elektriske installasjonen på lokasjon.

 1. Velg fanen Kurser
 2. Tast inn Kursfortegnelse

  Kursfortegnelsen som er angitt i gjeldende sikringsskap

 3. Tast inn Kursstørrelse [A]

  Oppgi verdien [A] for installert forankoblet overbelastningsvern
  info Du kan reduserer verdien [A] for å unngå full belastning på det forankoblet vernet.

  Viktig

  warning Verdien for kursstørrelse må ikke overskride verdi for det elektriske overbelastningsvernet.
  warning Maksimal tilførselsstrøm til bakplatene & ladestasjon er oppgitt i produkt dokumentasjonen, som oppgir gjeldende krav og maksimal tilførselsstrøm som må oppfylles.

  Se seksjon for Dokumentasjon for det gjeldende produktet

 4. Trykk lagre
  For å legge til ladekurs i installasjonen

Valgfrie steg:

  • For å legge til flere ladekurser i installasjon
   følg steg 2 til 4 i instruksjonene ovenfor.
  • For å redigere ladekursen
   Velg ladekurs og trykk edit for å redigere kursnavn og/eller kursstørrelse [A]
  • For å deaktivere ladekurs
   Velg ladekurs og trykk delete for å deaktivere den gjeldende ladekursen

Advarsel

Deaktivering av ladekurs må ikke utføres hvis ladestasjoner er lagt til i ladekursen.
Dette fører til at serienummeret på ladestasjonen blir utilgjengelig & reservert i ZAPTEC Portal.

Hvis dette har oppstått, og det er behov for assistanse: Vennligst ta kontakt med support_agent ZAPTEC Teknisk Support, og oppgi installasjonsnavn og serienummer på ladestasjonene for å få Teknisk assistanse.Nyttig informasjon og begrep i ZAPTEC Portal

info Utført ladeforbruk blir lastet opp, lagret og er tilgjengelig
etter at kjøretøyet har koblet fra ladestasjonen.

Ladestasjonene har i tillegg et lokalt minne for utført ladeforbruk (begrenset størrelse).
Som lastes opp, registreres og blir tilgjengelig i ZAPTEC Portal etter at internett forbindelsen er gjenopprettet til ZAPTEC Portal.

info Ladepunkt brukes som et begrep i ZAPTEC Portal for å registrere ladeforbruk og tilgang, i tilfelle den fysiske ladestasjonen erstattes eller fjernes fra installasjonen (digitalt & fysisk).

info Dette sikrer at alt ladeforbruk og tilgang beholdes og er tilgjengelig uavhengig av hvilken fysisk ladestasjonen som er tilknyttet ladepunktet.


Hvordan legge til ladepunkt med ladestasjoner i Kurser

 1. Velg fanen Kurser
 2. Velg Legg til (under strømgrafen)
  Add
 3. Tast inn serienummeret på ladestasjonen

  Serienummeret er tilgjengelig under ladestasjonen

 4. Skriv inn ønsket navngiving for ladestasjonen

  Beste praksis for navngiving av ladestasjoner er å bruke et navn som ikke endres:

  • Leilighetsnummer
  • Parkingsplass nummer
  • Annet fysisk identifiserings for ladestasjonens plassering

  Unngå å bruke navngiving som: 1, 2, 3 eller navnet til ladestasjons eieren

 5. Trykk Legg til
  Add

Valgfrie steg: Hvis flere ladestasjoner skal legges til i samme Kurs

 • Ved å huke av Legg til flere, kan du fortsette å legge til ladestasjoner i samme Kurs.
 • Etter du er ferdig med å legge til ladestasjoner, velg clear for å navigere tilbake til Kursen.
 • Ytterligere ladepunkt med ladestasjoner vil nå være synlige i gjeldende Kurs oversikt
 • Redigering av ladestasjon

  Velg

  Ready

  For å komme til ladestasjonen innstillinger

Vis eller Skjul deaktiverte ladepunkt og/eller ladestasjoner

 • Huk av Vis deaktiverte ladepunkt som er plassert i det nedre venstre hjørnet i Kursen
 • thumb_up_alt Deaktiverte ladepunkt og/eller ladestasjoner vil nå være synlig.

Hvordan legge til ladepunkt uten ladestasjoner i Kurser

Forberede Installasjonen i ZAPTEC Portal

Det er mulig å klargjøre ZAPTEC Portal installasjon på forhånd, før ladestasjonenes serienummer er tilgjengelig, eller legge til ladepunkt som representere de installerte bakplatene på lokasjonen.

 1. Velg Kursen ladepunktet skal legges inn i
 2. Velg Legg til Add (under strømgrafen i kursen)
  Add
 3. Skriv inn ønsket navngiving for ladepunktet

  Beste praksis for navngiving av ladepunkt er å bruke et navn som ikke endres:

  • Leilighetsnummer
  • Parkingsplass nummer
  • Annet fysisk identifiserings for ladestasjonens plassering

  Unngå å bruke navngiving som: 1, 2, 3 eller navnet til ladestasjons eieren

 4. Velg Legg til

Valgfrie steg: Hvis flere ladepunkt skal legges til i samme Kurs

 • Ved å huke av Legg til flere, kan du fortsette å legge til ladepunkt i samme Kurs.
 • Etter du er ferdig med å legge til ladepunkt, velg clear for å navigere tilbake til Kursen.
 • Ytterligere ladepunkt vil nå være synlige i gjeldende Kurs oversikt
 • Redigering av ladepunkt

  Velg

  Ready

  For å komme til ladepunktets innstillinger

Vis eller Skjul deaktiverte ladepunkt og/eller ladestasjoner

 • Huk av Vis deaktiverte ladepunkt som er plassert i det nedre venstre hjørnet i Kursen
 • thumb_up_alt Deaktiverte ladepunkt og/eller ladestasjoner vil nå være synlig.

Hvordan legge til ladestasjon til et ladepunkt

 1. Velg
  Add

  For å komme til ladepunktets innstillinger

 2. Tast inn serienummeret for gjeldende ladestasjon
 3. Velg lagre
 4. Huk av Aktiver
 5. Velg Save for å aktivere ladestasjonen på ladepunktet

Hvis ladestasjonen har blitt konfigurert med ZAPTEC App under installasjon og den har aktiv internett forbindelse.
Vil det ta et par minutter før ladestasjonen vises online i ZAPTEC Portal.

Hvis ladestasjonen ikke har blitt konfigurert med ZAPTEC App tidligere. Er det fortsatt mulig at ladestasjonen vises online hvis 4G LTE-M abonnementet er aktivt.Legg til Brukere med tilgang til installasjon og/eller ladestasjonene

Før start av lading

Etter alle funksjons tester og dokumentasjon er utført, og ladeanlegget er klart til å brukes.

Er det god praksis å legge til Brukere med tilgang til installasjonen og/eller til ladestasjonene.

Dette sørger for at anleggseier og/eller oppnevnt administrator har tilgang til å utføre Bruker administrasjon for installasjon og ladestasjonene.

Tilgangs administrasjon i ZAPTEC Portal

Du kan finne god informasjon om hvordan legge til brukere i denne artikkelen:

Bruker administrasjon i ZAPTEC Portal

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig