Kommunikationsgränssnitt och molnbaserad anslutning / nätverk - ZapCharger PRO

Internet och nätverkskrav for ZapCharger PRO

Protokoll:
WiFi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (kanal 1–11)
PLC – HomePlug Green PHY®, 10 Mbit/s
DHCP-server med tillräckliga IP-adresser – en till varje ansluten enhet.

OBS: Om det trådlösa WiFi 2.4 GHz-nätverket är konfigurerat med automatisk kanalval, kan ZAPTEC laddstationer tappa och / eller inte ansluta till det trådlösa nätverket om WiFi-nätverket växlar till kanal 12 och / eller 13.

Nätverkssäkerhet:

All trafik och kommunikation mellan laddstationer och molnlösningen är krypterad.

Alla följande nätverkstjänster krävs för att ZapCharger Pro skall fungera ihop med ZapCloud. Alla nämnda portar är utgående portar och måste öppnas i aktiva brandmurar. ZapCharger Pro ansluter till de nödvändiga tjänsterna även om den ligger bakom NAT och utan att öppna ingående portar.

Utgående portar

Port Type port Domaine(s)
123 UDP no.pool.ntp.org
443 TCP

zapcloud-api.azurewebsites.net

devices.zaptec.com

api.zaptec.com

8883 TCP zapcloud.azure-devices.net
53 DNS  

 

MQTT
TCP Port 8883: zapcloud.azure-devices.net

En förbindelse till Azure IoT Hub, som använder MQTT över TLS, fungerar som huvudkommunikationskanal mellan ZapCharger Pro och ZapCloud. Information om laddarens status skickas till ZapCloud och kontroll-kommandon (som start/stopp av laddning) mottas. Kommunikationen krypteras med hjälp av TLS och servens certifikat verifieras av ZapCharger Pro. Servern verifierar laddaren när den ansluts med hjälp av ett unikt lösenord som genereras under produktionen. Mer information om Azure IoT Hub hittar du här:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/ about-iot-hub

HTTPS
TCP Port 443 (flera domäner)

ZapCharger Pro ansluter till ZapCloud med hjälp av HTTPS för att ladda ned firmware-uppdateringar. Denna kommunikation är krypterad och ZapCharger Pro verifierar serverns certifikat.

Följande domäner används vid uppdatering av hårdvara:
- zapcloud-api.azurewebsites.net
- devices.zaptec.com
- api.zaptec.com

DHCP
UDP Port 68

DHCP används på det lokala nätverket för att tillhandahålla en IP-adress till ZapCharger Pro och för att ge IP-adressen till DNS-servern som skall användas.

DNS
UDP Port 53

DNS används av ZapCharger Pro för att lägga upp IP-adressen till domänerna som används för att kommunicera med ZapCloud. ZapCharger Pro kommer att använda DNS-servern(servrarna) som specificerats av DHCP-servern.

NTP
UDP Port 123: no.pool.ntp.org

Eftersom några ZapCharger Pro inte har en realtidsklocka, är det nödvändigt med en anslutning till en NTP-server för att ha en uppdaterad klocka på laddstationen. Korrekt tid och datum krävs för autentisering med ZapCloud.

NTP-servern som används av ZapCharger Pro är no.pool.ntp.org.
Detta värdnamn är fast och kan inte ändras av användaren såsom det ser ut idag.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp