Powerline Kommunikation (PLC)

PLC_svensk.png

 1. Beskrivning av PLC kommunikation
 2. Planering av installation och nätverkslösning
 3. Påverkningar på PLC nätverket
 4. Installation och inkoppling
 5. Driftsättning och anslutning mot laddstationer
 6. ZAPTEC App
 7. Eftermontering av nya laddastationer
 8. Felsökning

 

Beskrivning av PLC kommunikation

Powerline kommunikation (PLC) är en kommunikationsmetod som använder det lokala strömnätet (230 V) till att distribuera internet till andra Powerline enheter (laddstationer). PLC modulen är därmed endast en konverterare som konverterar trådbaserat internet (nättverkskabel) till internet över strömnätet (Powerline)

 Planering av installation och nätverkslösning

 

Nedan punkter kan påverka signalstyrkan på ett PLC nätverk:

 1. Totala längden på kabeln

Kabellängden har en direkt påverkan på signalstyrkan till laddstationerna. Utöver rekommendationen att ha en PLC per krets/matning är det också viktigt att värdera den fysiska placeringen av PLC modulen. I de tillfällen där elcentralen befinner sig långt bort från laddstationerna bör PLC modulen placeras närmare

Detta är även en av anledningarna till att inte koppla PLC modulen till alla tre faser. Laddstationerna kommunicerar endast via L1 och noll med PLC, koppling med L2 och L3 på PLC modulen resulterar i en längre kabellängd enheterna behöver kommunicera över

 1. Antal tillkopplade enheter

En PLC modul har en begränsning på antalet enheter den kan kommunicera med. Om maximala antalet enheter överskrids innebär det en instabil kommunikation över PLC nätet.

Det är därför viktigt att isolera PLC kommunikationen på varje matning och kryptera PLC modulen med dess tillhörande laddstationer

Info:
PLC modul köpt EFTER Nov 2019 kommer färdig krypterad med QR-kod
PLC modul köpt FÖRE Nov 2019 är utan kryptering och utan QR-kod
 1. Jordförbindelse 

Jordförbindelse till PLC modul och laddstation är viktigt för att ha en tillförlitlig signalkvaliten över strömnätet. PLC kommunikationen använder jordförbindelsen för positionering av frekvensområdet PLC kommunicerar över. Se därför till att PLC modulen har en tillförlitlig jordförbindelse.

Om jordförbindelsen är otillräcklig eller påverkad av yttre faktorer (till exempel jordfel) kan detta innebära att PLC inte kan upprätthålla tillräcklig signalkvalitet för en stabil PLC kommunikation.

Utan jordförbindelse blir PLC kommunikations räckvidden kraftigt reducerad. 
 1. Lokala störningar på strömnätet Lokale forstyrrelser på strømnettet

Lokala störningar på strömnätet innebär reducerad stabilitet och signalkvalitet för PLC kommunikation. Störningar från externa källor (som tex frekvensomvandlare) kan vara svår att förutse, men detta kan begränsas vid installation genom ett filter för PLC modulen.

Max antal laddstationer kopplad till en PLC modul beror på punkterna 1-4 ovan men en generell rekommendation är 20 laddstationer per PLC modul.

 

Noteringar i ZAPTEC Portal

Det rekommenderas att all informationen kring installationen av PLC moduler noteras i ZAPTEC Portal. Att göra noteringar gör det enkelt att leta och söka upp vilken PLC modul som är installerad i installationen/anläggningen.

Tips:
Skanna den lilla QR-koden med mobilen så att informationen på den
nedersta informationsklisterlappen kan kopieras och klistras in
under noteringar i ZAPTEC Portal

Detta steg kan göras FÖRE, UNDER eller EFTER installation av PLC modul.

 

Installation och koppling

Skjermbilde_2020-06-20_kl._00.03.09.png

Skjermbilde_2020-06-20_kl._00.13.05.png* Exempel skiss av koppling av PLC

Montering

PLC kommunikationsmodulen monteras på DIN skena. I de tillfällen där det är långa avstånd från fördelningscentral till laddstationerna rekommenderas det att montera PLC modul i en kapsling närmare laddstationerna. Längden på nättverkskabel bör dock inte överstiga 90 meter.

Föranslutet skydd

Det rekommenderas att montera en 10 A säkring före PLC modulen. PLC modul monteras i regel efter en 63 A krets men kopplingen till PLC är med en 1,5-2,5 mm2

Ett föranslutet skydd förenklar också eventuell felsökning och omstart av PLC modul

Info: 
Det föransluta skyddet mot PLC registreras inte i ZAPTEC Portal,
och har ingen direkt funktion mot varken ZAPTEC Portal eller ZapCloud

Koppling

VIKTIGT: Använd endast terminalerna markerade L1, Noll och PE.

 ZAPTEC laddstationer kommunicerar på PLC över L1, noll och PE.

PLC modul ska därför inte kopplas som 3-fas, se exempel skiss på koppling av PLC.  

 

Driftsättning och anslutning mot laddstationer

När en ny PLC startar upp för första gången, är den inte knyten till några laddstationer.

LJUS symbolen på PLC modulen lyser inte mceclip2.png. När PLC modul inte är ansluten till en eller flera laddstationer.

För att få laddstationen på PLC nätverket måste den tilldelas samma nätverksnyckel (krypteringsnyckel) som PLC modulen. Detta utförs med hjälp av ZAPTEC App.

När en eller flera laddstationer är tilldelad på samma nätverksnyckel som PLC modul. Vill symbolerna på PLC modulen lysa: GRÖNT-RÖTT-GRÖNT

Efter att alla laddstationer som ska anslutas till en PLC modul är tilldelad nätverksnyckeln (krypteringsnyckeln), vill antal enheter på PLC nätverket vara antal laddstationer + PLC modul.

ZAPTEC App, Laddstationer FÖRE kryptering är klart:

mceclip1.png

ZAPTEC App, Laddstationer EFTER kryptering är gjort:

mceclip0.png

 

Eftermontering av laddstationer

Vid eftermontering av laddstationer på en matning med krypterad PLC modul måste laddstationerna krypteras med ZAPTEC App. 

Info:
PLC modul köpt EFTER Nov 2019 kommer färdig krypterad med QR-kod
PLC modul köpt FÖRE Nov 2019 är utan kryptering och utan QR-kod

Kryptering av PLC modul och laddstationer utförs ZAPTEC App

Där PLC modul har QR kod i nedan format fastklistrat:

Skjermbilde_2020-06-12_kl._01.34.21.png

Används QR koden för att ansluta laddstationer mot existerande installerad PLC modul

Laddstationen måste då krypteras för att ansluta till PLC nätverket, vilket är beskrivet längre ned i avsnitt ZAPTEC App.

Det är även möjligt att ta kontakt med ZAPTEC Support för att få hjälp med att kryptera eftermonterade laddstationer.

Det förutsätter dock att minst 1 laddstation har internet anslutning mot ZAPTEC Portal.

 

ZAPTEC APP

Nedan kommer en steg-för-steg förklaring om hur man ansluter en laddstation mot en PLC modul med QR-kod:

 1. Stå nära laddstationen
 2. Öppna ZAPTEC App

Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.35.36.png

IMG_0001.PNG

 

 1. Välj «ACTIONS»

Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.36.36.png 

 1. Välj "Configure ZAPTEC devices"

 IMG_0013.PNG

 

 1. Vänta på att ZAPTEC App scannar efter tillgängliga laddstationer med hjälp av BLUETOOTH eller tryck «Show list»

IMG_1001.PNG 

6.  Välj "önskade" laddstation i lista

IMG_1002.PNG

 7. Slå in den unika PIN-koden till laddstationen

PIN koden hittar du på någon av följande sätt:
1. ZAPTEC Portal (Under Laddstation och «Setting»)
2. Klisterlapp på kartongen till laddstationen
3. Klisterlapp på baksida av användarmanual
4. Klisterlapp på plastpåse med SmartKey och 4 muttrar

IMG_0043.PNG 

 

 1. Välj "PLC"

IMG_0055.PNG

 

 1. Välj "Scan Network Name"

Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.23.24.png 

 

 1. Välj "CAMERA" för att scanna QR-kod på PLC modul från mobilkamera

Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.29.21.png 

 

 1. Efter att QR koden blir scannad automatiskt, tryck «SAVE» i övre högra hörnet

Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.25.26.png 

 1. Laddstationen vill nu ta emot en IP adress från nätverket och antal PLC enheter ökar.

Skjermbilde_2020-06-14_kl._16.26.23.png

Före kryptering

mceclip1.png

Efter kryptering av 3 laddstationer med PLC modul

mceclip0.png

 

Info:
Dessa 11 steg görs för varje laddstation som ska anslutas mot PLC modul

 

Hämta ut nätverksnyckeln från laddstation/Undersöka om laddstationen är krypterad

Nättverksnyckeln rekommenderas att sparas under «Notes» i ZAPTEC Portal . Eventuellt kan den hämtas ut från en annan laddstation som är ansluten till samma PLC modul via ZAPTEC App.

ZAPTEC App -> Actions -> Configure ZAPTEC Devices -> Charger ID -> PLC -> PLC Network

Skjermbilde_2020-06-20_kl._04.27.14.pngSkjermbilde_2020-06-20_kl._04.27.00.png


Felsökning

Skjermbilde_2020-06-14_kl._17.44.41.png

Ljusdioderna på PLC modulen indikerar följande:

mceclip1.png: Lyser GRÖNT när PLC har ström. 

mceclip1.png: Lyser inte: PLC er ingen ström

mceclip2.png: Lyser / blinkar RÖTT när PLC modul kommunicerar med en/flera laddstationer.

mceclip2.png: När denna lyser GRÖNT har den inte kontakt med andra enheter på PLC nätverket. Detta beror i regel på att laddstationerna inte är krypterade på samma nätverksnyckel som PLC modul. 

mceclip3.png: Blinkar GRÖNT / GULT när den har kontakt med router

mceclip3.png: I de tillfällen det inte är någon indikation här, betyder det att den inte är kopplad till en öppen port på routern (brandmur). Även om den kommunicerar med routern, betyder det inte att den har tillgång till internet. 

Laddstationerna kommunicerar med PLC via L1, noll och PE, därför är det väldigt viktigt att fasföljden är densamma för hela laddsystemet. 

Om laddstationen är offline och ljusdioderna på PLC lyser GRÖNT-RÖTT-GRÖNT, kontrollera internetkopplingen/routern.

Om en eller flera laddstationer är offline och ljusdioderna på PLC lyser GRÖNT-RÖTT-GRÖNT, kontrollera i ZAPTEC App om laddstationerna är krypterade.

 

Om PLC nätverket verkar instabilt kan det bero på att för många laddstationer är anslutna till en PLC, för långa kabelsträckor eller störningar på strömnätet.

Ta gärna kontakt med ZAPTEC Support för att kontrollera detta.

 

 

 

PLC modul levererad EFTER November 2019 från ZAPTEC

Skjermbilde_2020-06-20_kl._00.03.09.png 

PLC modul levererad före November 2019 från ZAPTEC

Skjermbilde_2020-06-20_kl._04.50.15.png 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp