Är det säkert att byta Go -frontlucka till en ny eller annan färg medan enheten är påslagen?

Följ