Har Zaptec Go ett inbyggt överspänningsskydd?

Följ