Har Zaptec Pro ett inbyggt överspänningsskydd?

Följ